Lễ đón Bằng công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia - mức độ 1 của Nhà trường

Tác giả: Hồng Nga