Một số hình ảnh Phòng GD&ĐT Quận Hoàn Kiếm cùng 1 số giáo viên bộ môn Công nghệ tham dự "Hội thảo khoa học - Đào tạo giáo viên Công nghệ đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông.