Văn bản liên quan

Sở GDĐT Hà Nội thông báo tới các đơn vị, trường học về lịch nghỉ học kỳ I, năm học 2018 - 2019 và dịp nghỉ Tết Dương lịch năm 2019 như sau:

Ngày ban hành:
17/12/2018
Ngày hiệu lực:
17/12/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
17/12/2018
Ngày hiệu lực:
17/12/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2018 - 2019 của ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội; Quy chế phối hợp số 505/QCPH/SGDĐT-CATP ngày 27/02/2017 giữa Sở GDĐT và Công an thành phố về việc thực hiện công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trường học;

Ngày ban hành:
07/11/2018
Ngày hiệu lực:
07/11/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội hướng dẫn Phòng GDĐT các quận, huyện, thị xã; các trường THCS và các trường tiểu học về việc tổ chức Cuộc thi Viết thư UPU lần thứ 48 (năm 2019).

Ngày ban hành:
11/12/2018
Ngày hiệu lực:
11/12/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực