Cổng thông tin điện tử
 05/11/18  Tin tức - Hoạt động  40
Hoạt động dạy học trong nhà trường phổ thông luôn là hoạt động trọng tâm, quyết định chất lượng giáo dục của một nhà trường, một cơ sở giáo dục. Ý thức được sâu sắc điều đó, hàng năm Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hoàn Kiếm đều tổ chức hội thi giáo viên giỏi trong giáo viên toàn quận. Đây không chỉ ...
 20/12/18  Hoạt động chuyên môn  16
Trường THCS Hoàn Kiếm: Nội dung hoạt động chuyên môn tháng 11
 30/10/18  Tin tức - Hoạt động  95
Sáng này 29 tháng 10 năm 2018, thầy và trò trường THCS Hoàn Kiếm đã sôi nổi, nhiệt tình tham dự cuộc thi Khoa học kĩ thuật dành cho học sinh trung học năm học 2018 – 2019 do Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hoàn Kiếm đã tổ chức.