Cổng thông tin điện tử
 02/06/20  Tin tức - Hoạt động  116
Công tác chủ nhiệm tháng 6 năm học 2019 - 2020
 02/06/20  Hoạt động chuyên môn  102
Trọng tâm: Hoàn thành nhiệm vụ năm học 2019 - 2020. 
 15/05/20  Tin tức - Hoạt động  157
Công tác chủ nhiệm tháng 5 năm học 2019 – 2020
 15/05/20  Tin tức - Hoạt động  172
Công tác chủ nhiệm tháng 4 năm học 2019 – 2020
 15/05/20  Tin tức - Hoạt động  154
Công tác chủ nhiệm tháng 3 năm học 2019 – 2020
 21/04/20  Tin tức - Hoạt động  158
Thực hiện chỉ đạo của Phòng Giáo dục và Đào tạo, ngày 18/4/2020 giáo viên cốt cán của trường THCS Hoàn Kiếm cùng gần 100 giáo viên các cấp trong toàn quận đã tham dự buổi tập huấn “Triển khai các giải pháp áp dụng các phần mềm tiện ích trong quản lí và dạy học online”.