Cổng thông tin điện tử
 05/05/22  Tin tức - Hoạt động  123
Chủ điểm: Tuyên truyền phòng chống dịch covid-19 hoàn thành nhiệm vụ năm học.  
 05/05/22  Tin tức - Hoạt động  319
Trọng tâm: Hoàn thành nhiệm vụ năm học 2021 - 2022.
 06/04/22  Tin tức - Hoạt động  129
Chủ điểm: Tuyên truyền phòng chống dịch covid-19; tăng cường các biện pháp giữ vững và nâng cao chất lượng văn hóa và nề nếp học sinh.
 06/04/22  Tin tức - Hoạt động  248
Trọng tâm: Tăng cường các biện pháp  giữ vững và nâng cao chất lượng văn hoá, nề nếp học sinh.
 03/03/22  Tin tức - Hoạt động  141
Chủ điểm: Tuyên truyền phòng chống dịch covid-19; Nâng cao chất lư­ợng giáo dục toàn diện; Tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm tháng Thanh niên và 91 năm ngày thành lập Đoàn 26/3.
 03/03/22  Tin tức - Hoạt động  288
Trọng tâm: Nâng cao chất lư­ợng giáo dục toàn diện; Tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm tháng Thanh niên và 91 năm  ngày thành lập Đoàn 26/3.
 08/01/22  Tin tức - Hoạt động  183
Chủ điểm: Ôn tập và thi học kỳ nghiêm túc; Thực hiện kế hoạch học kỳ II. ổn định nếp dạy - học giữ vững nền nếp học tập - kỷ luật.
 08/01/22  Tin tức - Hoạt động  226
Trọng tâm: Ôn tập và thi học kỳ nghiêm túc; Thực hiện kế hoạch học kỳ II; Ổn định nếp dạy- học giữ vững nền nếp học tập- kỷ luật.
 04/12/21  Hoạt động chuyên môn  159
Chủ điểm: Ôn tập và thi học kỳ nghiêm túc.
 04/12/21  Hoạt động chuyên môn  205
Trọng tâm: Ôn tập và thi học kỳ nghiêm túc.