Hưởng ứng lời kêu gọi của ngành Giáo dục và Đào tạo Thủ đô cho “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, vì một môi trường thiên nhiên xanh mát của Thủ đô ngàn năm văn hiến, những ...