Trường THCS Hoàn Kiếm được Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm trao tặng giấy khen là đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2018

Ngày 5 tháng 11 năm 2018, UBND quận Hoàn Kiếm đã tổ chức hội nghị tổng kết 05 năm thực hiện “Ngày Pháp luật nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam” và tổng kết cuộc thi “Tìm hiểu Bộ luật Hình sự năm 2015” trên địa bàn quận Hoàn Kiếm.

Tại hội nghị, trường THCS Hoàn Kiếm được Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm trao tặng giấy khen là đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2018. Cũng tại hội nghị, em Nguyễn Ngọc Lưu Ly -  học sinh lớp 8A của nhà trường - được nhận giải Khuyến khích trong cuộc thi “Tìm hiểu Bộ luật Hình sự năm 2015”, và em cũng là thí sinh nhỏ tuổi nhất được nhận giải thưởng từ cuộc thi.

Cuộc thi “Tìm hiểu Bộ luật Dân sự năm 2015” trên địa bàn quận Hoàn Kiếm năm 2018 được tổ chức với mục tiêu tuyên truyền, phổ biến sâu rộng những nội dung cơ bản của Bộ luật Hình sự năm 2015 cho cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động và nhân dân trên địa bàn Quận, nhằm giúp cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động và mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn Quận hiểu, nắm vững nội dung cơ bản của Bộ luật Hình sự 2015.

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê
Hôm nay : 0