Cổng thông tin điện tử
 17/01/21  Thông báo  1790
Trường THCS Hoàn Kiếm thông báo tới toàn thể phụ huynh và học sinh thời khóa biểu học kỳ II năm học 2020 - 2021 bắt đầu thực hiện từ ngày 18 tháng 01 năm 2021 như sau:
 18/10/20  Thông báo  276
Trường THCS Hoàn Kiếm thông báo tới toàn thể phụ huynh và học sinh thời khóa biểu mới bắt đầu thực hiện từ ngày 19 tháng 10 năm 2020 như sau:
 06/09/20  Thông báo  1303
Trường THCS Hoàn Kiếm thông báo tới toàn thể phụ huynh và học sinh thời khóa biểu mới bắt đầu thực hiện từ ngày 07 tháng 9 năm 2020 như sau:
 17/05/20  Thông báo  2730
Trường THCS Hoàn Kiếm thông báo tới toàn thể phụ huynh và học sinh thời khóa biểu mới bắt đầu thực hiện từ ngày 18/5/2020 như sau:
 10/05/20  Tin tức - Hoạt động  1922
Trường THCS Hoàn Kiếm thông báo thời khóa biểu của học sinh toàn trường bắt đầu thực hiện từ ngày 11/5/2020 như sau:
 03/05/20  Tin tức - Hoạt động  1424
Trường THCS Hoàn Kiếm thông báo thời khóa biểu của học sinh toàn trường bắt đầu thực hiện từ ngày 04/5/2020 như sau:
 08/04/20  Tin tức - Hoạt động  1787
Với mục đích quản lý và hướng dẫn học sinh học tập chương trình giáo dục phổ thông trong thời gian nghỉ học để phòng, chống dịch Covid-19, qua đó giúp học sinh ôn tập tốt kiến thức các môn học trong thời gian nghỉ tại nhà, trường THCS Hoàn Kiếm đã triển khai dạy học trực tuyến đối với 3 môn Toán, ...
 04/01/20  Thời khóa biểu  276
Thời khóa biểu học kỳ II năm học 2019 - 2020 bắt đầu thực hiện từ ngày 6 tháng 1 năm 2020:
 07/09/19  Thời khóa biểu  277
Thời khóa biểu học kỳ I năm học 2019 - 2020: