Để việc xét chọn danh hiệu "Công dân Thủ đô ưu tú" năm 2020 đảm bảo chất lượng, Phòng Nội vụ - Cơ quan thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng quận trân trọng đề nghị các đơn vị triển khai xét chọn, giới thiệu để thành phố xét tặng danh hiệu "Công dân Thủ đô ưu tú" năm 2020, cụ thể như sau:

Ngày ban hành:
03/04/2020
Ngày hiệu lực:
03/04/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể CT-XH Thành phố và nhân dân Thủ đô thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ trọng tâm sau:

Ngày ban hành:
03/04/2020
Ngày hiệu lực:
03/04/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND tỉnh, thành phố thực hiện hiệu quả các biện pháp cấp bách sau:

Ngày ban hành:
31/03/2020
Ngày hiệu lực:
31/03/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Trước tình hình dịch bệnh ngày càng diễn biến phức tạp, để tăng cường biện pháp an toàn phòng chống dịch Covid-19 tại các cơ sở kinh doanh, UBND quận yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện các nội dung sau:

Ngày ban hành:
31/03/2020
Ngày hiệu lực:
31/03/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Ngày 31/3/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 16/CT-TTg về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, về việc này, Thường trực Quận ủy có ý kiến chỉ đạo như sau:

Ngày ban hành:
31/03/2020
Ngày hiệu lực:
31/03/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Để tuyên truyền, hưởng ứng, cổ vũ và truyền tai một cách rộng rãi thông điệp Ngày Sở hữu trí tuệ Việt Nam năm 2020 của Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới WIPO đến các tổ chức, cá nhân và nhân dân trên địa bàn quận, UBND quận có ý kiến chỉ đạo như sau:

Ngày ban hành:
30/03/2020
Ngày hiệu lực:
30/03/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Phòng Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) quận xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ quận Hoàn Kiếm lần thứ XXVI, chào mừng 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, cụ thể như sau:

Ngày ban hành:
30/03/2020
Ngày hiệu lực:
30/03/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Để chung tay với cả nước phòng chống dịch bệnh, đồng thời duy trì tốt công tác dạy học, đảm bảo chất lượng giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các trường học triển khai một số nội dung sau:

Ngày ban hành:
27/03/2020
Ngày hiệu lực:
27/03/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động quận đề nghị Ban chấp hành công đoàn cơ sở triển khai một số nội dung như sau:

Ngày ban hành:
26/03/2020
Ngày hiệu lực:
26/03/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Thực hiện Công văn số 969/BGDĐT-CNTT ngày 20/3/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phổ biến và hướng dẫn khai báo sức khỏe tự nguyện để phòng, chống dịch Covid-19, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đề nghị các đơn vị triển khai các công việc sau:

Ngày ban hành:
25/03/2020
Ngày hiệu lực:
25/03/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

UBND quận Hoàn Kiếm yêu cầu các phòng, ban, đơn vị thuộc quận; UBND 18 phường; Công ty điện lực Hoàn Kiếm thực hiện một số nội dung sau:

Ngày ban hành:
23/03/2020
Ngày hiệu lực:
23/03/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo cho các đơn vị trường học, cơ sở giáo dục trên địa bàn Thành phố tiếp tục nghỉ học đến hết ngày 05/4/2020 để đảm bảo an toàn sức khỏe cho học sinh và yên tâm phụ huynh.

Ngày ban hành:
20/03/2020
Ngày hiệu lực:
20/03/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực