Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa có Văn bản số 5475/SGDĐT-CTTT về tăng cường công tác bảo đảm an ninh trường học, an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và Lễ hội Xuân 2019.

Ngày ban hành:
17/12/2018
Ngày hiệu lực:
17/12/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
17/12/2018
Ngày hiệu lực:
17/12/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Sở GDĐT Hà Nội thông báo tới các đơn vị, trường học về lịch nghỉ học kỳ I, năm học 2018 - 2019 và dịp nghỉ Tết Dương lịch năm 2019 như sau:

Ngày ban hành:
17/12/2018
Ngày hiệu lực:
17/12/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Ngày 13/12/2018, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội có Công văn số 5451/SGDĐT-KHTC về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2019 - 2020 gửi Hiệu trưởng các trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học; Giám đốc các trung tâm giáo dục thường xuyên - giáo dục nghề nghiệp. Nội dung cụ thể của văn bản và biểu mẫu xin xem trong các tệp đính kèm.

Ngày ban hành:
13/12/2018
Ngày hiệu lực:
13/12/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội hướng dẫn Phòng GDĐT các quận, huyện, thị xã; các trường THCS và các trường tiểu học về việc tổ chức Cuộc thi Viết thư UPU lần thứ 48 (năm 2019).

Ngày ban hành:
11/12/2018
Ngày hiệu lực:
11/12/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Sở GDĐT đề nghị Lãnh đạo các nhà trường bố trí thời gian tổ chức tuyên truyền các nội dung đến cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh trong đơn vị theo tài liệu hướng dẫn kỹ năng khai thác thông tin và ứng xử khi tham gia môi trường mạng do Sở Thông tin và Truyền thông cung cấp đến cán bộ cốt cán tham gia tập huấn tại Hội nghị.

Ngày ban hành:
14/11/2018
Ngày hiệu lực:
14/11/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2018 - 2019 của ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội; Quy chế phối hợp số 505/QCPH/SGDĐT-CATP ngày 27/02/2017 giữa Sở GDĐT và Công an thành phố về việc thực hiện công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trường học;

Ngày ban hành:
07/11/2018
Ngày hiệu lực:
07/11/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
20/04/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực