Thực hiện Kế hoạch liên ngành số 3738/KHLN: STTTT - SGDĐT -TĐHN - BĐHN ngày 21/12/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, Thành Đoàn Hà Nội và Bưu điện thành phố Hà Nội về triển khai tổ chức Cuộc thi Viết thư quốc tế UPU lần thứ 51 (năm 2022) trên địa bàn thành phố Hà Nội, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội hướng dẫn Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện, thị xã; các trường trung học cơ sở và tiểu học về việc tổ chức Cuộc thi Viết thư quốc tế UPU lần thứ 51 (năm 2022) như sau:

Ngày ban hành:
07/01/2022
Ngày hiệu lực:
07/01/2022
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Căn cứ Thông tư số 21/2020/TT-BGDĐT ngày 31/7/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo vê việc Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục, trong đó quy định tiêu chuẩn xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp giáo dục”, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội hướng dẫn các đơn vị triển khai xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” (sau đây gọi tắt là Kỷ niệm chương) năm 2022, cụ thể như sau:

Ngày ban hành:
06/01/2022
Ngày hiệu lực:
06/01/2022
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Căn cứ Công văn số 6103/BGDĐT-GDTrH ngày 24/12/2021 cúa Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về triển khai Cuộc thi “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai” dành cho học sinh và giáo viên trung học năm học 2021-2022; Thực hiện Công văn số 4454/SGDĐT-CTTT ngày 30/12/2021 của Sở GDĐT Hà Nội về việc triển khai Cuộc thi “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai” dành cho giáo viên và học sinh trung học năm học 2021-2022; Phòng GDĐT Hoàn Kiểm Triển khai Cuộc thi “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai” đến các trường THCS trên địa bàn thuộc quận, cụ thể như sau:
 

Ngày ban hành:
31/12/2021
Ngày hiệu lực:
31/12/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Ủy ban nhân dân Thành phố nhận được Công điện số 9406/CĐ-VPCP ngày 23/12/2021 của Văn phòng Chính phủ về việc tăng cường công tác tiêm chủng, kiểm soát biến chủng mới Omicron của vi rút SARS-CoV-2 (gửi kèm bản chụp). Về việc này, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Chử Xuân Dũng có ý kiến chỉ đạo như sau:

Ngày ban hành:
30/12/2021
Ngày hiệu lực:
30/12/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Hiện nay, tình hình dịch COVID-I9 đang diễn biến phức tạp tại nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới với các biến thể có khả năng lây lan nhanh và gây nguy hiểm như Delta và Omicron. Tại Việt Nam, dịch bệnh cơ bản đang được kiểm soát, tuy nhiên số ca mắc mới có xu hướng tăng tại một số tỉnh, thành phố; để tiếp tục chủ động tăng cường giám sát, phát hiện sớm các trường hợp mắc, quản lý hiệu quả các ca bệnh COVID-19 trong bối cảnh cả nước đang thực hiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, phù hợp với điều kiện và nguồn lực của các địa phương, Bộ Y tế yêu cầu Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế tổ chức thực hiện giám sát bệnh COVID-19 với các nhóm đối tượng như sau:

Ngày ban hành:
29/12/2021
Ngày hiệu lực:
29/12/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Căn cứ Chỉ thị số 25/CT-UBND ngày 17/12/2021 của UBND Thành phố về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong dịp Lễ cuối năm 2021, đầu năm 2022, đề thực hiện tốt phương châm “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” theo tỉnh thần chỉ đạo tại các văn bản của Trung ương và Thành phố nhằm bảo đảm an toàn cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh trên địa bàn Thành phố, Sở Giáo dục và Đào tạo trân trọng đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã thống nhất chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục trên địa bàn:

Ngày ban hành:
20/12/2021
Ngày hiệu lực:
20/12/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Phòng GDĐT đề nghị các nhà trường căn cứ tình hình cụ thể của đơn vị, bảo đảm công tác phòng, chống dịch COVID-19 để tổ chức tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng năm 2022, nội dung như sau:
 

Ngày ban hành:
20/12/2021
Ngày hiệu lực:
20/12/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Căn cứ chỉ đạo của Bộ Y tế tại Văn bản số 10722/BYT-DP ngày 17/12/2021 về việc tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều cơ bản và liều nhắc lại (kèm theo); Văn bản số 10315/BYT-DP ngày 04/12/2021 về việc đây nhanh tiến độ tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19, Tiếp tục thực hiện Công điện số 26CĐ- UBND ngày 02/12/2021 của UBND thành phổ về việc triển khai các biện pháp cấp bách thích ứng an toàn, linh hoạt và kiếm soát hiệu quả dịch COVID-19 trong tình hình mới; Sở Y tế đề nghị các đơn vị:

Ngày ban hành:
18/12/2021
Ngày hiệu lực:
18/12/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Thực hiện Nhiệm vụ năm học 2021-2022, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các Phòng Giáo dục và Đào tạo, Hiệu trưởng trường trung học trên địa bàn Thành phố triển khai và thực hiện các nội dung sau:

Ngày ban hành:
13/12/2021
Ngày hiệu lực:
13/12/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Căn cứ Công văn 632/SYT-NVY ngày 21/11/2021 của Sở Y tế Hà Nội về hướng dẫn triển khai Cơ sở thu dung, điều trị người bệnh COVID-19 tại các quận, huyện, thị xã; Công văn 21391/SYT-NVY ngày 05/12/2021 của Sở Y tế Hà Nội về phân luồng tiếp nhận, điều trị người bệnh COVID-19, UBND quận Hoàn Kiếm xây dựng Phương án triển khai Trạm Y tế lưu động để quản lý, thu dung, điều trị người bệnh COVID-19 tại các trường Mầm non, Tiểu học trên địa bàn quận, cụ thể như sau:

Ngày ban hành:
11/12/2021
Ngày hiệu lực:
11/12/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Căn cứ Hướng dẫn số 39-HD/BTGTU ngày 06/12/2021của Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội về “Tuyên truyên, kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2022”, Ban Tuyên giáo Quận ủy hướng dẫn công tác tuyên truyền, tô chức các hoạt động kỷ niệm trên địa bàn quận như sau:

Ngày ban hành:
08/12/2021
Ngày hiệu lực:
08/12/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Căn cứ Công văn số 5555/BGDĐT-GDTrH ngày 01/12/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức cuộc thi Khoa học kĩ thuật (KHKT) cấp quốc gia học sinh trung học năm học 2021-2022, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội xây dựng kế hoạch tổ chức Cuộc thi KHKT dành cho học sinh trung học thành phố Hà Nội năm học 2021 - 2022 (sau đây gọi tắt là Cuộc thi) như sau:

Ngày ban hành:
06/12/2021
Ngày hiệu lực:
06/12/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực