Để đảm bảo quyền lợi cho các em học sinh trên địa bàn thành phố Hà Nội tham gia Cuộc thi Viết thư quốc tế UPU lần thứ 50 được đầy đủ do các em học sinh tạm nghỉ học để phòng,  chống dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các Sở, Ngành:

Ngày ban hành:
23/02/2021
Ngày hiệu lực:
23/02/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội thông báo về việc tạm dừng tổ chức hoạt động thi đấu thể thao Giải thể thao học sinh phổ thông Thành phố năm học 2020 - 2021 để phòng chống dịch COVID-19, cụ thể như sau:

Ngày ban hành:
23/02/2021
Ngày hiệu lực:
23/02/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

UBND quận Hoàn Kiếm Quyết định Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của quận Hoàn Kiếm năm 2021, nội dung cụ thể như sau:

Ngày ban hành:
19/02/2021
Ngày hiệu lực:
19/02/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hoàn Kiếm hướng dẫn xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục trường THCS trên địa bàn quận từ năm học 2020 - 2021, cụ thể như sau:

Ngày ban hành:
05/01/2021
Ngày hiệu lực:
05/01/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Sở GDĐT đề nghị Trưởng phòng GDĐT các quận, huyện, thị xã; Giám đốc các Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên; Hiệu trưởng các trường trực thuộc Sở quan tâm chỉ đạo và tạo điều kiện cho đoàn viên, thanh niên tham gia Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu "90 năm truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh" theo hướng dẫn của tổ chức Đoàn cùng cấp.

Ngày ban hành:
31/12/2020
Ngày hiệu lực:
31/12/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Sở GDĐT Hà Nội đề nghị phòng GDĐT các quận, huyện, thị xã; các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên; các trường học trực thuộc Sở căn cứ tình hình cụ thể của đơn vị xây dựng kế hoạch tổ chức tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2021 theo hướng dẫn gửi kèm.

Ngày ban hành:
31/12/2020
Ngày hiệu lực:
31/12/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Để phục vụ tốt cho nhu cầu đi lại, vui Tết của nhân dân và đảm bảo an toàn Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII sẽ diễn ra trong thời gian tới đây, Ban Chỉ đạo 197 quận yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm túc các nội dung sau:

Ngày ban hành:
30/12/2020
Ngày hiệu lực:
30/12/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Sở GDĐT đề nghị Phòng GDĐT các quận, huyện, thị xã; Giám đốc các Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên; Hiệu trưởng các trường trực thuộc Sở trên địa bàn Thành phố tuyên truyền, tạo điều kiện cho cán bộ, giáo viên nhân viên và học sinh tham gia cuộc thi "An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai" dành cho giáo viên và học sinh trung học năm học 2020 - 2021, cụ thể như sau:

Ngày ban hành:
28/12/2020
Ngày hiệu lực:
28/12/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Phòng GDĐT quận xây dựng kế hoạch phòng ngừa, hỗ trợ, can thiệp bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em trong cơ sở giáo dục giai đoạn 2020 - 2025, cụ thể như sau:

Ngày ban hành:
28/12/2020
Ngày hiệu lực:
28/12/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Hội đồng Đội quận Hoàn Kiếm đề nghị các Liên đội triển khai cuộc thi viết thư Quốc tế UPU lần thứ 50, cụ thể như sau:

Ngày ban hành:
27/12/2020
Ngày hiệu lực:
27/12/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

UBND quận yêu cầu các thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị và Chủ tịch UBND các phường thuộc quận Hoàn Kiếm tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện và tuyên truyền những nội dung cơ bản của Nghị định nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức đối với các quy định pháp luật về quản lý, sử dụng pháo, cụ thể như sau:

Ngày ban hành:
25/12/2020
Ngày hiệu lực:
25/12/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Phòng GDĐT quận Hoàn Kiếm báo cáo Sở GDĐT Hà Nội, Phòng GDĐT quận Nam Từ Liêm và Phòng GDĐT huyện Thạch Thất về công tác chuẩn bị tổ chức thi, cụ thể như sau:

Ngày ban hành:
24/12/2020
Ngày hiệu lực:
24/12/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực