Cổng thông tin điện tử
 06/03/19  Thông báo từ Phòng  129
Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào TTN năm 2019; Chương trình công tác Đoàn – Đội và phong trào TTN năm học 2018 – 2019; Kế hoạch liên tịch số 06-KHLT/TĐTN-SGDĐT ngày 26/02/2019 của Thành đoàn và Sở GDĐT Hà Nội về việc tổ chức Hội thi Tin học trẻ TP Hà Nội lần thứ XXIV – Năm 2019; ...
 20/12/18  Tin tức - Hoạt động  201
Thực hiện văn bản số 5582/BGDĐT-GDTrH ngày 07/12/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về triển khai cuộc thi "An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai" dành cho học sinh và giáo viên trung học năm học 2018-2019; Kế hoạch số 372/KH-SGDĐT ngày 01/02/2018 của Sở GDĐT về tuyên truyền, giáo dục an toàn ...
 19/12/18  Thông báo  141
Ngày 19/10/2018 Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã có Công văn số 4550/SGDĐT-CTTT về việc triển khai cuộc thi “Vì an toàn giao thông Thủ đô” trên internet;
 19/12/18  Thông báo  135
Căn cứ công văn số 3655/SGDĐT-VP ngày 30/8/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội về việc tổ chức cuộc thi tìm hiểu dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trong nhà trường.
Thư viện ảnh