Thực hiện Kế hoạch liên ngành số 3738/KHLN: STTTT - SGDĐT -TĐHN - BĐHN ngày 21/12/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, Thành Đoàn Hà Nội và Bưu điện thành phố Hà Nội về triển khai tổ chức Cuộc thi Viết thư quốc tế UPU lần thứ 51 (năm 2022) trên địa bàn thành phố Hà Nội, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội hướng dẫn Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện, thị xã; các trường trung học cơ sở và tiểu học về việc tổ chức Cuộc thi Viết thư quốc tế UPU lần thứ 51 (năm 2022) như sau:

Ngày ban hành:
07/01/2022
Ngày hiệu lực:
07/01/2022
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Căn cứ Thông tư số 21/2020/TT-BGDĐT ngày 31/7/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo vê việc Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục, trong đó quy định tiêu chuẩn xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp giáo dục”, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội hướng dẫn các đơn vị triển khai xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” (sau đây gọi tắt là Kỷ niệm chương) năm 2022, cụ thể như sau:

Ngày ban hành:
06/01/2022
Ngày hiệu lực:
06/01/2022
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Ủy ban nhân dân Thành phố nhận được Công điện số 9406/CĐ-VPCP ngày 23/12/2021 của Văn phòng Chính phủ về việc tăng cường công tác tiêm chủng, kiểm soát biến chủng mới Omicron của vi rút SARS-CoV-2 (gửi kèm bản chụp). Về việc này, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Chử Xuân Dũng có ý kiến chỉ đạo như sau:

Ngày ban hành:
30/12/2021
Ngày hiệu lực:
30/12/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Hiện nay, tình hình dịch COVID-I9 đang diễn biến phức tạp tại nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới với các biến thể có khả năng lây lan nhanh và gây nguy hiểm như Delta và Omicron. Tại Việt Nam, dịch bệnh cơ bản đang được kiểm soát, tuy nhiên số ca mắc mới có xu hướng tăng tại một số tỉnh, thành phố; để tiếp tục chủ động tăng cường giám sát, phát hiện sớm các trường hợp mắc, quản lý hiệu quả các ca bệnh COVID-19 trong bối cảnh cả nước đang thực hiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, phù hợp với điều kiện và nguồn lực của các địa phương, Bộ Y tế yêu cầu Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế tổ chức thực hiện giám sát bệnh COVID-19 với các nhóm đối tượng như sau:

Ngày ban hành:
29/12/2021
Ngày hiệu lực:
29/12/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Căn cứ Chỉ thị số 25/CT-UBND ngày 17/12/2021 của UBND Thành phố về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong dịp Lễ cuối năm 2021, đầu năm 2022, đề thực hiện tốt phương châm “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” theo tỉnh thần chỉ đạo tại các văn bản của Trung ương và Thành phố nhằm bảo đảm an toàn cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh trên địa bàn Thành phố, Sở Giáo dục và Đào tạo trân trọng đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã thống nhất chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục trên địa bàn:

Ngày ban hành:
20/12/2021
Ngày hiệu lực:
20/12/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Căn cứ chỉ đạo của Bộ Y tế tại Văn bản số 10722/BYT-DP ngày 17/12/2021 về việc tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều cơ bản và liều nhắc lại (kèm theo); Văn bản số 10315/BYT-DP ngày 04/12/2021 về việc đây nhanh tiến độ tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19, Tiếp tục thực hiện Công điện số 26CĐ- UBND ngày 02/12/2021 của UBND thành phổ về việc triển khai các biện pháp cấp bách thích ứng an toàn, linh hoạt và kiếm soát hiệu quả dịch COVID-19 trong tình hình mới; Sở Y tế đề nghị các đơn vị:

Ngày ban hành:
18/12/2021
Ngày hiệu lực:
18/12/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Thực hiện Nhiệm vụ năm học 2021-2022, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các Phòng Giáo dục và Đào tạo, Hiệu trưởng trường trung học trên địa bàn Thành phố triển khai và thực hiện các nội dung sau:

Ngày ban hành:
13/12/2021
Ngày hiệu lực:
13/12/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Căn cứ Công văn số 5555/BGDĐT-GDTrH ngày 01/12/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức cuộc thi Khoa học kĩ thuật (KHKT) cấp quốc gia học sinh trung học năm học 2021-2022, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội xây dựng kế hoạch tổ chức Cuộc thi KHKT dành cho học sinh trung học thành phố Hà Nội năm học 2021 - 2022 (sau đây gọi tắt là Cuộc thi) như sau:

Ngày ban hành:
06/12/2021
Ngày hiệu lực:
06/12/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Các trường trung học phổ thông, trung tâm GDNN-GDTX trên địa bàn các xã, phường, thị trấn của 30 quận, huyện, thị xã có mức độ dịch ở cấp độ 1, cấp độ 2 cho phép học sinh trở lại trường học tập sau thời gian tạm dừng đến trường để phòng, chống dịch COVID-19 từ ngày 06/12/2021. Cụ thể:

Ngày ban hành:
05/12/2021
Ngày hiệu lực:
05/12/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo đến UBND các quận, huyện, thị xã; các Phòng Giáo dục và Đào tạo; các đơn vị trường học trực thuộc; các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên trên địa bàn Thành phố các nội dung như sau:

Ngày ban hành:
03/12/2021
Ngày hiệu lực:
03/12/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Bảo đảm an toàn phòng, chống dịch COVID-19 trong trường học trên nguyên tắc “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiếm soát hiệu quả dịch COVID-19”.

Phát hiện sớm và xử lý kịp thời các trường hợp mắc COVID-19 (F0), nghi ngờ mắc COVID-19, tiếp xúc gần (F1), tiếp xúc với người tiếp xúc gần (F2), không để dịch COVID-19 lây lan trong trường học và cộng đồng.

Ngày ban hành:
03/12/2021
Ngày hiệu lực:
03/12/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Dự báo số ca nhiễm sẽ tiếp tục tăng nhanh khi các hoạt động kinh tế - xã hội, giao thương hàng hóa và di chuyển của người dân từ các địa phương trên cả nước về Thành phố trong những tháng cuối năm tăng cao. Do đó, Thành phố cần triển khai ngay những biện pháp cấp bách thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả địch COVID-19. Theo dõi tình hình dịch do biến chủng Omicron gây ra trên Thế giới, bám sát chủ trương, chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, nhằm tổ chức các hoạt động kinh tế - xã hội trên địa bàn và đảm bảo an toàn tối đa cho Nhân dân Thủ đô, thực hiện Thông báo kết luận của Thường trực Thành ủy số 581-TB/TU ngày 01/12/2021, Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu Thủ trưởng, Giám đốc các sở, ban, ngành Thành phố, các đồng chí Trưởng Ban chỉ đạo, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã tập trung triển khai một số nội dung như sau:

Ngày ban hành:
02/12/2021
Ngày hiệu lực:
02/12/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực