Sở GDĐT Hà Nội yêu cầu Hiệu trưởng các trường trung học phổ thông; Giám đốc trung tâm GDNN-GDTX; Trưởng phòng  GDĐT quận, huyện, thị xã triển khai thực hiện một số nội dung sau:

Ngày ban hành:
08/05/2020
Ngày hiệu lực:
08/05/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Sau cuộc họp của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Thành phố Hà Nội chiều nay (29/4/2020), UBND TP. Hà Nội đã ban hành Công văn 1602/UBND-KGVX về việc cho học sinh đi học trở lại sau một thời gian dài nghỉ do dịch bệnh Covid-19.

Ngày ban hành:
29/04/2020
Ngày hiệu lực:
29/04/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Sở GDĐT hướng dẫn việc kiểm tra đánh giá học kỳ 2 đối với các cơ sở giáo dục có thực hiện chương trình giáo dục phổ thông cấp THCS, cấp THPT như sau:

Ngày ban hành:
28/04/2020
Ngày hiệu lực:
28/04/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

UBND Thành phố Hà Nội phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2020-2021 thay thế Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2020-2021 ban hành kèm theo Quyết định số 791/QĐ-UBND ngày 18/02/2020 của UBND thành phố Hà Nội.

Ngày ban hành:
17/04/2020
Ngày hiệu lực:
17/04/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) yêu cầu phòng các GDĐT, các đơn vị trực thuộc và các trường học, cơ sở giáo dục trên địa bàn Thành phố thực hiện nghiêm một số nội dung sau:

Ngày ban hành:
11/04/2020
Ngày hiệu lực:
11/04/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Để duy trì tốt chất lượng dạy học và quản lý hoạt động dạy học trong thời gian nghỉ học để phòng, chống dịch Covid-19, Sở GDĐT Hà Nội tiếp tục giới thiệu các tổ chức giáo dục cung cấp hệ thống dạy học qua internet miễn phí đến kết thúc năm học 2019-2020 để các trường tham khảo, nghiên cứu, lựa chọn thực hiện tại đơn vị đảm bảo theo đúng các quy định.

Ngày ban hành:
09/04/2020
Ngày hiệu lực:
09/04/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể CT-XH Thành phố và nhân dân Thủ đô thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ trọng tâm sau:

Ngày ban hành:
03/04/2020
Ngày hiệu lực:
03/04/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND tỉnh, thành phố thực hiện hiệu quả các biện pháp cấp bách sau:

Ngày ban hành:
31/03/2020
Ngày hiệu lực:
31/03/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Để chung tay với cả nước phòng chống dịch bệnh, đồng thời duy trì tốt công tác dạy học, đảm bảo chất lượng giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các trường học triển khai một số nội dung sau:

Ngày ban hành:
27/03/2020
Ngày hiệu lực:
27/03/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Thực hiện Công văn số 969/BGDĐT-CNTT ngày 20/3/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phổ biến và hướng dẫn khai báo sức khỏe tự nguyện để phòng, chống dịch Covid-19, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đề nghị các đơn vị triển khai các công việc sau:

Ngày ban hành:
25/03/2020
Ngày hiệu lực:
25/03/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo cho các đơn vị trường học, cơ sở giáo dục trên địa bàn Thành phố tiếp tục nghỉ học đến hết ngày 05/4/2020 để đảm bảo an toàn sức khỏe cho học sinh và yên tâm phụ huynh.

Ngày ban hành:
20/03/2020
Ngày hiệu lực:
20/03/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Sau khi nghe Sở Y tế báo cáo công tác phòng, chống dịch bệnh (Covid-19) và ý kiến phát biểu của các đại biểu dự họp, Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung, Trưởng Ban chỉ đạo kết luận như sau:

Ngày ban hành:
14/03/2020
Ngày hiệu lực:
14/03/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực