Để đảm bảo quyền lợi cho các em học sinh trên địa bàn thành phố Hà Nội tham gia Cuộc thi Viết thư quốc tế UPU lần thứ 50 được đầy đủ do các em học sinh tạm nghỉ học để phòng,  chống dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các Sở, Ngành:

Ngày ban hành:
23/02/2021
Ngày hiệu lực:
23/02/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội thông báo về việc tạm dừng tổ chức hoạt động thi đấu thể thao Giải thể thao học sinh phổ thông Thành phố năm học 2020 - 2021 để phòng chống dịch COVID-19, cụ thể như sau:

Ngày ban hành:
23/02/2021
Ngày hiệu lực:
23/02/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Sở GDĐT đề nghị Trưởng phòng GDĐT các quận, huyện, thị xã; Giám đốc các Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên; Hiệu trưởng các trường trực thuộc Sở quan tâm chỉ đạo và tạo điều kiện cho đoàn viên, thanh niên tham gia Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu "90 năm truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh" theo hướng dẫn của tổ chức Đoàn cùng cấp.

Ngày ban hành:
31/12/2020
Ngày hiệu lực:
31/12/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Sở GDĐT Hà Nội đề nghị phòng GDĐT các quận, huyện, thị xã; các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên; các trường học trực thuộc Sở căn cứ tình hình cụ thể của đơn vị xây dựng kế hoạch tổ chức tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2021 theo hướng dẫn gửi kèm.

Ngày ban hành:
31/12/2020
Ngày hiệu lực:
31/12/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Sở GDĐT đề nghị Phòng GDĐT các quận, huyện, thị xã; Giám đốc các Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên; Hiệu trưởng các trường trực thuộc Sở trên địa bàn Thành phố tuyên truyền, tạo điều kiện cho cán bộ, giáo viên nhân viên và học sinh tham gia cuộc thi "An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai" dành cho giáo viên và học sinh trung học năm học 2020 - 2021, cụ thể như sau:

Ngày ban hành:
28/12/2020
Ngày hiệu lực:
28/12/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Ban Tuyên giáo Thành ủy ban hành hướng dẫn công tác tuyên truyền trên địa bàn Thành phố như sau:

Ngày ban hành:
24/12/2020
Ngày hiệu lực:
24/12/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Được phép của Lãnh đạo UBND Thành phố, Văn phòng UBND Thành phố thông báo như sau:

Ngày ban hành:
21/12/2020
Ngày hiệu lực:
21/12/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Để góp phần nâng cao chất lượng dạy và học, đề nghị các Phòng GDĐT, các trường THPT tiếp tục thực hiện các nội dung sau:

Ngày ban hành:
21/12/2020
Ngày hiệu lực:
21/12/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp từ Thành phố tới cơ sở trung tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Ngày ban hành:
17/12/2020
Ngày hiệu lực:
17/12/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Bộ phận chuyên quản của Sở sẽ theo dõi và đánh giá thi đua các đơn vị trong việc thực hiện cập nhật và khai báo tình hình trên hệ thống "An toàn COVID-19" của các trường.

Ngày ban hành:
16/12/2020
Ngày hiệu lực:
16/12/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội yêu cầu trưởng phòng GDĐT các quận, huyện, thị xã, thủ trưởng các đơn vị, trường học, đặc biệt là các trường học vùng nông thôn, miền núi và các lớp điểm lẻ, địa bàn khó khăn cần chú ý thực hiện tốt các nội dung sau:

Ngày ban hành:
16/12/2020
Ngày hiệu lực:
16/12/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Cuộc thi "Học sinh sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp" năm 2020 lựa chọn tham gia vòng Chung kết Cuộc thi được tổ chức tại ngày Hội khởi nghiệp quốc gia của học sinh, sinh viên năm 2020.

Ngày ban hành:
15/12/2020
Ngày hiệu lực:
15/12/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực