Văn bản liên quan

Thực hiện Hướng dẫn số 86-HD/BTGTU ngày 18/9/2019 của Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội về “Tổ chức hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 65 năm Ngày giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2019)”, Ban Tuyên giáo Quận ủy hướng dẫn công tác tuyên truyền trên địa bàn quận như sau:

Ngày ban hành:
23/09/2019
Ngày hiệu lực:
23/09/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hoàn Kiếm hướng dẫn tham gia Cuộc thi “Tìm kiểm sáng kiến giải pháp, mô hình về cải cách thủ tục hành chỉnh và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2019” dành cho cán bộ, giáo viên và nhân viên Ngành Giáo dục và Đào tạo quận Hoan Kiếm, cụ thể như sau:

Ngày ban hành:
26/09/2019
Ngày hiệu lực:
26/09/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Để quảng bá hình ảnh về lịch sử và con người Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung đên bạn bè quốc tê tạo thêm lợi thê trong việc thu hút khách du lịch quốc tê đến với Hà Nội trong thời gian tiếp theo. Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị lãnh đạo phòng GDĐT các quận, huyện, thị xã; các đơn vị trực thuộc Sở chỉ đạo và tạo điều kiện tổ chức cho cán bộ giáo viên, nhân viên, học sinh trong nhà trường tham gia bình chọn cho thành phố Hà Nội.

Ngày ban hành:
03/10/2019
Ngày hiệu lực:
03/10/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Phòng GDĐT quận Hoàn Kiếm xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2019 - 2020 cấp học THCS, cụ thể như sau:

Ngày ban hành:
03/09/2019
Ngày hiệu lực:
03/09/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội xây dựng kế hoạch triển khai lồng ghép giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường Tiểu học và THCS năm học 2018 - 2019 và các năm học tiếp theo, cụ thể như sau:

Ngày ban hành:
16/08/2018
Ngày hiệu lực:
16/08/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Thực hiện Kế hoạch số 3855/KHLT-SGDĐT-CĐN ngày 05/9/2019 của Ban Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo và Ban Thường vụ Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội về Phát động “Đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 65 năm thành lập ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội” (10/1954 - 10/2019), Phòng Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) quận Hoàn Kiếm Phát động “Đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 65 năm thành lập ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội” (10/1954 - 10/2019) với các nội dung sau:

Ngày ban hành:
05/09/2019
Ngày hiệu lực:
05/09/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực