Văn bản liên quan

Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội yêu cầu trưởng phòng GDĐT các quận, huyện, thị xã, thủ trưởng các đơn vị, trường học, đặc biệt là các trường học vùng nông thôn, miền núi và các lớp điểm lẻ, địa bàn khó khăn cần chú ý thực hiện tốt các nội dung sau:

Ngày ban hành:
16/12/2020
Ngày hiệu lực:
16/12/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Bộ phận chuyên quản của Sở sẽ theo dõi và đánh giá thi đua các đơn vị trong việc thực hiện cập nhật và khai báo tình hình trên hệ thống "An toàn COVID-19" của các trường.

Ngày ban hành:
16/12/2020
Ngày hiệu lực:
16/12/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Để đảm bảo an toàn trường học trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Giám đốc Sở GDĐT yêu cầu Trưởng phòng GDĐT các quận, huyện, thị xã; Thủ trưởng các đơn vị trường học trực thuộc; Giám đốc các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên trên địa bàn Thành phố thực hiện tốt các nội dung sau:

Ngày ban hành:
04/12/2020
Ngày hiệu lực:
04/12/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội công nhận và cấp giấy chứng nhận danh hiệu thư viện trường học năm học 2019 - 2020 cho 1402 đơn vị trường học gồm:

Ngày ban hành:
27/08/2020
Ngày hiệu lực:
27/08/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Sở GDĐT Hà Nội hướng dẫn tổ chức kỳ thi học sinh giỏi Thành phố các môn văn hóa và môn khoa học lớp 9 cấp THCS năm học 2020 - 2021 như sau:

Ngày ban hành:
01/12/2020
Ngày hiệu lực:
01/12/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội xây dựng Kế hoạch tổ chức cuộc thi "Ý tưởng sáng tạo Thủ đô" năm 2020, cụ thể như sau:

Ngày ban hành:
26/04/2020
Ngày hiệu lực:
26/04/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực