Văn bản liên quan

UBND quận Hoàn Kiếm xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động hè và Tháng hành động vì trẻ em năm  2019, cụ thể như sau:

Ngày ban hành:
25/04/2019
Ngày hiệu lực:
25/04/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Nhằm động viên đông đảo các đồng chí cán bộ, giáo viên, nhân viên, người lao động và tình nguyện viên tham gia hiến máu tình nguyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hoàn Kiếm triển khai kế hoạch tổ chức hiến máu tình nguyện năm 2019, cụ thể như sau:

Ngày ban hành:
02/05/2019
Ngày hiệu lực:
02/05/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị lãnh đạo các đơn vị tiếp tục tăng cường các biện pháp nhằm đảm bảo an ninh trật tự, ATGT cho học sinh; cán bộ giáo viên, nhân viên trong trường học, cụ thể:

Ngày ban hành:
19/04/2019
Ngày hiệu lực:
19/04/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Phòng Giáo dục và Đào tạo quận xây dựng Kế hoạch về việc tổ chức khảo sát học sinh Tiểu học và THCS tham dự Kỳ thi toán quốc tế WMI năm 2019 tại Nhật Bản, cụ thể như sau:

Ngày ban hành:
22/04/2019
Ngày hiệu lực:
22/04/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Thực hiện Kế hoạch số 88/KH-UBND ngày 08/4/2019 của UBND thành phố Hà Nội về việc triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2019, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) yêu cầu các đơn vị thực hiện các nội dung sau:

Ngày ban hành:
19/04/2019
Ngày hiệu lực:
19/04/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Căn cứ Kế hoạch số 88/KH-UBND ngày 08/4/2019 của UBND thành phố Hà Nội về việc triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2019; Công văn số 1432/SGDĐT-CTTT ngày 19/4/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2019;

Thực hiện Kế hoạch số 84/KH-UBND quận Hoàn Kiếm ngày 10/4/2019 của UBND quận Hoàn Kiếm về việc triển khai “Tháng hành động vì An toàn thực phẩm” quận Hoàn Kiếm năm 2019;

Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị trường học trên địa bàn quận Hoàn Kiếm thực hiện các nội dung sau:

Ngày ban hành:
22/04/2019
Ngày hiệu lực:
22/04/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực