Văn bản liên quan

Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở tuyên truyền và tổ chức cho học sinh tích cực tham gia cuộc thi "An toàn giao thông Thủ đô trên internet" năm 2019, cụ thể như sau:

Ngày ban hành:
06/09/2019
Ngày hiệu lực:
06/09/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Thường trực Ban ATGT thành phố đề nghị:

Ngày ban hành:
29/08/2019
Ngày hiệu lực:
29/08/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Thực hiện Kế hoạch năm học 2019-2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội; hưởng ứng các cuộc thi đua, các cuộc vận động, thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 65 năm thành lập ngành GDĐT Hà Nội (10/1954 - 10/2019), Ban Giám đốc Sở GDĐT và Ban Thường vụ Công đoàn ngành GDĐT Hà Nội phát động “Đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 65 năm thành lập ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội” (10/1954 - 10/2019) với các nội dung sau:

Ngày ban hành:
05/09/2019
Ngày hiệu lực:
05/09/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Thực hiện Kế hoạch số 3855/KHLT-SGDĐT-CĐN ngày 05/9/2019 của Ban Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo và Ban Thường vụ Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội về Phát động “Đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 65 năm thành lập ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội” (10/1954 - 10/2019), Phòng Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) quận Hoàn Kiếm Phát động “Đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 65 năm thành lập ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội” (10/1954 - 10/2019) với các nội dung sau:

Ngày ban hành:
05/09/2019
Ngày hiệu lực:
05/09/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Phòng Giáo dục và Đào tạo quận xây dựng Kế hoạch tham gia cuộc thi "Tìm hiểu Dịch vụ công trực tuyến" của ngành Giáo dục và Đào tạo quận Hoàn Kiếm, cụ thể như sau:

Ngày ban hành:
17/07/2019
Ngày hiệu lực:
17/07/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động hè cho học sinh năm 2019 ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội với những nội dung cụ thể như sau:

Ngày ban hành:
20/05/2019
Ngày hiệu lực:
20/05/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực