Văn bản liên quan

Thực hiện Kế hoạch số 92-KH/BDVTU ngày 24/3/2020 của Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội về tổ chức cuộc thi viết về điển hình “Dân vận khéo” năm 2020; Kế hoạch số 148-KH/QU ngày 13/4/2020 của Quận ủy Hoàn Kiếm về tổ chức cuộc thi viết về điển hình “Dân vận khéo” năm 2020, thiết thực kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930-15/10/2020), chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XXVI Đảng bộ quận, Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố và Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Phòng Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) quận xây dựng kế hoạch tổ chức cuộc thi viết về điển hình “Dân vận khéo” năm 2020 (Cuộc thi), cụ thể như sau:

Ngày ban hành:
14/04/2020
Ngày hiệu lực:
14/04/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

UB MTTQ Việt Nam quận Hoàn Kiếm phát động lời kêu gọi Nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn quận nêu cao tinh thần yêu nước, lòng nhân ái, trách nhiệm xã hội chung sức, đồng lòng, ủng hộ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 để cùng nhau đẩy lùi dịch bệnh, sớm ổn định cuộc sống.

Ngày ban hành:
07/04/2020
Ngày hiệu lực:
07/04/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

UBND quận Hoàn Kiếm xây dựng Kế hoạch Triển khai mô hình hệ thống cảnh báo nhanh về An toàn thực phẩm năm 2019 như sau:

Ngày ban hành:
30/05/2019
Ngày hiệu lực:
30/05/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) yêu cầu phòng các GDĐT, các đơn vị trực thuộc và các trường học, cơ sở giáo dục trên địa bàn Thành phố thực hiện nghiêm một số nội dung sau:

Ngày ban hành:
11/04/2020
Ngày hiệu lực:
11/04/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Để duy trì tốt chất lượng dạy học và quản lý hoạt động dạy học trong thời gian nghỉ học để phòng, chống dịch Covid-19, Sở GDĐT Hà Nội tiếp tục giới thiệu các tổ chức giáo dục cung cấp hệ thống dạy học qua internet miễn phí đến kết thúc năm học 2019-2020 để các trường tham khảo, nghiên cứu, lựa chọn thực hiện tại đơn vị đảm bảo theo đúng các quy định.

Ngày ban hành:
09/04/2020
Ngày hiệu lực:
09/04/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

UBND quận yêu cầu các phòng, ban, ngành, đoàn thể và UBND 18 phường thuộc quận tuyên truyền bằng các hình thức như: phát thanh bằng loa di động, thông báo trên bản tin tổ dân phố,... các quy định của pháp luật, các hành vi vi phạm, chế tài xử lý liên quan đến phòng, chống bệnh truyền nhiễm và dịch bệnh Covid-19, cụ thể như sau:

Ngày ban hành:
01/04/2020
Ngày hiệu lực:
01/04/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực