Văn bản liên quan

Ban Thường vụ Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội phối hợp với Ban Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội xây dựng Kế hoạch triển khai năng lực ứng xử sư phạm, đạo đức nhà giáo cho cán bộ, giáo viên, nhân viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Ngày ban hành:
02/05/2019
Ngày hiệu lực:
02/05/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Sở GDĐT Hà Nộ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện công tác bình đẳng giới VSTBP Ngành GDĐT Hà Nội năm 2019 với những nội dung sau:

Ngày ban hành:
14/03/2019
Ngày hiệu lực:
14/03/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Nhằm góp phần đẩy mạnh thực hiện hiệu quả hoạt động "Tháng nhân đạo" 2019, UBND quận Hoàn Kiếm yêu cầu:

Ngày ban hành:
23/04/2019
Ngày hiệu lực:
23/04/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Để nâng cao chất lượng thi đua trên địa bàn quận, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng quận Hoàn Kiếm hướng dẫn các đơn vị thực hiện các bước nội dung cụ thể như sau:

Ngày ban hành:
18/04/2019
Ngày hiệu lực:
18/04/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

UBND quận Hoàn Kiếm xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động hè và Tháng hành động vì trẻ em năm  2019, cụ thể như sau:

Ngày ban hành:
25/04/2019
Ngày hiệu lực:
25/04/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Nhằm động viên đông đảo các đồng chí cán bộ, giáo viên, nhân viên, người lao động và tình nguyện viên tham gia hiến máu tình nguyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hoàn Kiếm triển khai kế hoạch tổ chức hiến máu tình nguyện năm 2019, cụ thể như sau:

Ngày ban hành:
02/05/2019
Ngày hiệu lực:
02/05/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực