Văn bản liên quan

Sở GDĐT Hà Nộ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện công tác bình đẳng giới VSTBP Ngành GDĐT Hà Nội năm 2019 với những nội dung sau:

Ngày ban hành:
14/03/2019
Ngày hiệu lực:
14/03/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Nhằm góp phần đẩy mạnh thực hiện hiệu quả hoạt động "Tháng nhân đạo" 2019, UBND quận Hoàn Kiếm yêu cầu:

Ngày ban hành:
23/04/2019
Ngày hiệu lực:
23/04/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Để nâng cao chất lượng thi đua trên địa bàn quận, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng quận Hoàn Kiếm hướng dẫn các đơn vị thực hiện các bước nội dung cụ thể như sau:

Ngày ban hành:
18/04/2019
Ngày hiệu lực:
18/04/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

UBND quận Hoàn Kiếm xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động hè và Tháng hành động vì trẻ em năm  2019, cụ thể như sau:

Ngày ban hành:
25/04/2019
Ngày hiệu lực:
25/04/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Nhằm động viên đông đảo các đồng chí cán bộ, giáo viên, nhân viên, người lao động và tình nguyện viên tham gia hiến máu tình nguyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hoàn Kiếm triển khai kế hoạch tổ chức hiến máu tình nguyện năm 2019, cụ thể như sau:

Ngày ban hành:
02/05/2019
Ngày hiệu lực:
02/05/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị lãnh đạo các đơn vị tiếp tục tăng cường các biện pháp nhằm đảm bảo an ninh trật tự, ATGT cho học sinh; cán bộ giáo viên, nhân viên trong trường học, cụ thể:

Ngày ban hành:
19/04/2019
Ngày hiệu lực:
19/04/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực