Văn bản liên quan

Sở GDĐT đề nghị Trưởng phòng GDĐT các quận, huyện, thị xã; Giám đốc các Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên; Hiệu trưởng các trường trực thuộc Sở quan tâm chỉ đạo và tạo điều kiện cho đoàn viên, thanh niên tham gia Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu "90 năm truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh" theo hướng dẫn của tổ chức Đoàn cùng cấp.

Ngày ban hành:
31/12/2020
Ngày hiệu lực:
31/12/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

UBND quận yêu cầu các thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị và Chủ tịch UBND các phường thuộc quận Hoàn Kiếm tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện và tuyên truyền những nội dung cơ bản của Nghị định nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức đối với các quy định pháp luật về quản lý, sử dụng pháo, cụ thể như sau:

Ngày ban hành:
25/12/2020
Ngày hiệu lực:
25/12/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Để phục vụ tốt cho nhu cầu đi lại, vui Tết của nhân dân và đảm bảo an toàn Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII sẽ diễn ra trong thời gian tới đây, Ban Chỉ đạo 197 quận yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm túc các nội dung sau:

Ngày ban hành:
30/12/2020
Ngày hiệu lực:
30/12/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Để góp phần nâng cao chất lượng dạy và học, đề nghị các Phòng GDĐT, các trường THPT tiếp tục thực hiện các nội dung sau:

Ngày ban hành:
21/12/2020
Ngày hiệu lực:
21/12/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Thực hiện Công văn số 4479/SGDĐT-GDPT ngày 21/12/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội về việc Tăng cường dạy, học trên hệ thống Hanoi Study, Phòng GDĐT quận hướng dẫn việc Tăng cường dạy, học trên hệ thống Hanoi Study cụ thể như sau:

Ngày ban hành:
22/12/2020
Ngày hiệu lực:
22/12/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Được phép của Lãnh đạo UBND Thành phố, Văn phòng UBND Thành phố thông báo như sau:

Ngày ban hành:
21/12/2020
Ngày hiệu lực:
21/12/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực