Thực hiện Công văn số 1339/SGDĐT-GDPT ngày 11/4/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc tổ chức dạy học trong học kỳ II, tổng kết năm học 2018 - 2019 cấp THCS, Phòng Giáo dục và Đào quận Hoàn Kiếm đề nghị các trường THCS trên địa bàn quận thực hiện nghiêm túc một số nội dung sau đây:

Ngày ban hành:
16/04/2019
Ngày hiệu lực:
16/04/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Thực hiện Thông báo số 302/TB-VP ngày 20/9/2018 của UBND Thành phố về việc nghỉ lễ, Tết năm 2019; Được sự đồng ý của UBND Thành phố tại văn bản số 2969/VP-KGVX ngày 08/4/2019 của UBND Thành phố về việc nghỉ học dịp Ngày Chiến thắng 30/4 và Ngày Quốc tế Lao động 01/5 năm 2019, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội (GDĐT) hướng dẫn các đơn vị, trường học nghỉ dịp lễ Ngày Chiến thắng (30/4) và Ngày Quốc tế Lao động (01/5) năm 2019, như sau:

Ngày ban hành:
08/04/2019
Ngày hiệu lực:
08/04/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Thực hiện Kế hoạch số 147-KH/TWĐTN-TNTH ngày 06/3/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc tổ chức Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh mang tên “Ánh sáng soi đường” lần thứ III, năm 2019; thực hiện chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên khối trường học năm học 2018 - 2019; hướng tới kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019); căn cứ kết quả vòng thi trực tuyến của Hội thi sau 2 lần triển khai của thành phố Hà Nội, Thành đoàn-Sở GDĐT Hà Nội đề nghị Phòng GDĐT....

Ngày ban hành:
08/04/2019
Ngày hiệu lực:
08/04/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Căn cứ Hướng dẫn số 3672/SGD&ĐT-GDPT ngày 31/8/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc Hướng dẫn công tác thư viện trường học năm học 2018-2019;

Thực hiện Hướng dẫn số 234/HD-PGDĐT ngày 31/10/2018 của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hoàn Kiếm về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019 của Ngành Giáo dục và Đào tạo quận Hoàn Kiếm;

Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hoàn Kiếm xây dựng Kế hoạch tổ chức Ngày hội đọc sách năm 2019 với chủ đề “Truyền thống và hiện đại”, cụ thể như sau:

Ngày ban hành:
02/04/2019
Ngày hiệu lực:
02/04/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Hưởng ứng "Tháng nhân đạo" 2019, Hội Chữ thập đỏ quận Hoàn Kiếm triển khai phát hành vở học sinh để xây dựng quỹ nhân đạo năm 2019, nội dung cụ thể như sau:

Ngày ban hành:
01/04/2019
Ngày hiệu lực:
01/04/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Sở GDĐT Hà Nội hướng dẫn các phòng GDĐT, các trường (THPT chuyên, THPT công lập, THPT công lập tự chủ tài chính (TCTC), THPT ngoài công lập – sau đây gọi chung là các trường THPT), các trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên (GDNN-GDTX) chuẩn bị và tổ chức triển khai công tác tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2019-2020 với những nội dung sau:

Ngày ban hành:
29/03/2019
Ngày hiệu lực:
29/03/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Thực hiện Công văn số 1074/BGDĐT-GDTC ngày 19/3/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về tăng cường chỉ đạo công tác bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm (ATTP) trong các cơ sở giáo dục; Thông báo số 318/TB-UBND ngày 22/3/2019 của UBND Thành phố Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND Thành phố về công tác phòng chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi; công tác phòng chống dịch sốt xuất huyết và đảm bảo ATTP tại trường học trên địa bàn Thành phố;

Căn cứ Công văn số 1058/SGDĐT-CNTT ngày 27/3/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường công tác phòng chống dịch, đảm bảo an toàn thực phẩm trong trường học, Phòng Giáo dục Đào tạo yêu cầu:...

Ngày ban hành:
28/03/2019
Ngày hiệu lực:
28/03/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Sở GDĐT Hà Nội hướng dẫn các phòng GDĐT, các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, các trường THCS, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác xét công nhận tốt nghiệp THCS năm học 2018 - 2019, cụ thể như sau:

Ngày ban hành:
22/03/2019
Ngày hiệu lực:
22/03/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Phòng Giáo dục và Đào tạo quận xây dựng Kế hoạch Phòng chống tai nạn thương tích (PC TNTT) - xây dựng trường học an toàn năm 2019 với những nội dung cụ thể như sau:

Ngày ban hành:
18/03/2019
Ngày hiệu lực:
18/03/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Để góp phần tổ chức sự kiện Giờ Trái Đất 2019 thành công, thể hiện ý thức, trách nhiệm của người dân đối với môi trường sống toàn cầu, UBND quận đề nghị các cơ quan, doanh nghiệp và các hộ dân trên địa bàn quận tích cực hưởng ứng sự kiện Giờ Trái Đất 2019 bằng việc thực hiện tắt đèn chiếu sáng từ 20h30 đến 21h30 ngày 30/3/2019

Ngày ban hành:
18/03/2019
Ngày hiệu lực:
18/03/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Sở Y tế và Sở GDĐT xây dựng kế hoạch phối hợp triển khai công tác phòng chống dịch và an toàn thực phẩm trong các cơ sở giáo dục năm 2019 như sau:

Ngày ban hành:
15/03/2019
Ngày hiệu lực:
15/03/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm thông báo kế hoạch tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập trực thuộc UBND quận Hoàn Kiếm năm 2019 như sau:

Ngày ban hành:
14/03/2019
Ngày hiệu lực:
14/03/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thư viện ảnh