Văn bản liên quan

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội công nhận và cấp giấy chứng nhận danh hiệu thư viện trường học năm học 2019 - 2020 cho 1402 đơn vị trường học gồm:

Ngày ban hành:
27/08/2020
Ngày hiệu lực:
27/08/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Sở GDĐT Hà Nội hướng dẫn tổ chức kỳ thi học sinh giỏi Thành phố các môn văn hóa và môn khoa học lớp 9 cấp THCS năm học 2020 - 2021 như sau:

Ngày ban hành:
01/12/2020
Ngày hiệu lực:
01/12/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội xây dựng Kế hoạch tổ chức cuộc thi "Ý tưởng sáng tạo Thủ đô" năm 2020, cụ thể như sau:

Ngày ban hành:
26/04/2020
Ngày hiệu lực:
26/04/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Nhằm thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch, không để lây lan trên diện rộng trên địa bàn, UBND quận Hoàn Kiếm yêu cầu các phòng, ban, ngành, UBND 18 phường và các đơn vị liên quan tiếp tục thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 với nội dung sau:

Ngày ban hành:
30/10/2020
Ngày hiệu lực:
30/10/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Thực hiện Kế hoạch Liên tịch số 3555/KHLT-SGDĐT-CĐN ngày 15/10/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) và Công đoàn ngành Giáo dục (CĐGD) Hà Nội về việc tổ chức Hội thảo chuyên môn với chủ đề “Trường học hạnh phúc” năm học 2020 - 2021, Phòng GDĐT quận Hoàn Kiếm xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thảo chuyên môn với chủ đề “Trường học hạnh phúc” năm học 2020 - 2021, cụ thể như sau:

Ngày ban hành:
02/11/2020
Ngày hiệu lực:
02/11/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Phòng GDĐT quận Hoàn Kiếm ban hành Kế hoạch tổ chức cuộc thi "thiết kế bài giảng điện tử, phần mềm dạy học năm học 2020 - 2021" cấp Quận cụ thể như sau:

Ngày ban hành:
28/10/2020
Ngày hiệu lực:
28/10/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực