Văn bản liên quan

UBND Thành phố đề nghị Giám đốc, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành Thành phố, các đồng chí Bí thư quận, huyện, thị ủy và Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện một số nội dung sau:

Ngày ban hành:
15/09/2021
Ngày hiệu lực:
15/09/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Thực hiện Công văn số 3161/LT:SGDĐT-CĐN ngày 08/09/2021 của Sở GDĐT Hà Nội và Công đoàn Giáo dục Hà Nội về việc vận động các đơn vị, cá nhân hưởng ứng chương trình "Máy tính cho em", Phòng GDĐT quận đề nghị đơn vị triển khai một số nội dung sau:

Ngày ban hành:
10/09/2021
Ngày hiệu lực:
10/09/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

UBND quận Hoàn Kiếm xây dựng kế hoạch xét nghiệm diện rộng, tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho người dân trên địa bàn quận Hoàn Kiếm, cụ thể như sau:

Ngày ban hành:
08/09/2021
Ngày hiệu lực:
08/09/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Căn cứ công văn số 2203/SVHTT-NSGĐ ngày 04/9/2021 của Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội về việc thực hiện chỉ thị số 20/CT-UBND ngày 03/9/2021 của UBND Thành phố về "Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Thành phố".

Ngày ban hành:
10/09/2021
Ngày hiệu lực:
10/09/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương chỉ đạo một số nội dung sau:

Ngày ban hành:
10/09/2021
Ngày hiệu lực:
10/09/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

UBND quận Hoàn Kiếm đề nghị Ủy ban MTTQ quận, các đoàn thể chính trị - xã hội quận và yêu cầu các phòng, ban, ngành quận, UBND 18 phường, các cơ quan, đơn vị và nhân dân trên địa bàn quận tập trung thực hiện một số nội dung sau:

Ngày ban hành:
08/09/2021
Ngày hiệu lực:
08/09/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực