Văn bản liên quan

Phòng GDĐT hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ chuyên môn bộ môn Sinh học cấp THCS quận Hoàn Kiếm, năm học 2020 - 2021, cụ thể như sau:

Ngày ban hành:
22/09/2020
Ngày hiệu lực:
22/09/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ chuyên môn bộ môn Vật lý cấp THCS quận Hoàn Kiếm, năm học 2020 - 2021, cụ thể như sau:

Ngày ban hành:
22/09/2020
Ngày hiệu lực:
22/09/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ chuyên môn bộ môn Tin học (Tự chọn) cấp THCS quận Hoàn Kiếm, năm học 2020 - 2021, cụ thể như sau:

Ngày ban hành:
23/09/2020
Ngày hiệu lực:
23/09/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ chuyên môn bộ môn Thể dục cấp THCS quận Hoàn Kiếm, năm học 2020 - 2021, cụ thể như sau:

Ngày ban hành:
23/09/2020
Ngày hiệu lực:
23/09/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hoàn Kiếm hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ trọng tâm môn Ngoại ngữ cấp THCS, năm học 2020 - 2021, cụ thể như sau:

Ngày ban hành:
22/09/2020
Ngày hiệu lực:
22/09/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ chuyên môn bộ môn Mỹ thuật cấp THCS quận Hoàn Kiếm, năm học 2020 - 2021, cụ thể như sau:

Ngày ban hành:
23/09/2020
Ngày hiệu lực:
23/09/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực