Văn bản liên quan

Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ chuyên môn bộ môn HĐNGLL cấp THCS quận Hoàn Kiếm, năm học 2020 - 2021, cụ thể như sau:

Ngày ban hành:
23/09/2020
Ngày hiệu lực:
23/09/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ chuyên môn bộ môn GDCD cấp THCS quận Hoàn Kiếm, năm học 2020 - 2021, cụ thể như sau:

Ngày ban hành:
23/09/2020
Ngày hiệu lực:
23/09/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ chuyên môn bộ môn Âm nhạc cấp THCS quận Hoàn Kiếm, năm học 2020 - 2021, cụ thể như sau:

Ngày ban hành:
22/09/2020
Ngày hiệu lực:
22/09/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ chuyên môn bộ môn Âm nhạc cấp THCS quận Hoàn Kiếm, năm học 2020 - 2021, cụ thể như sau:

Ngày ban hành:
23/09/2020
Ngày hiệu lực:
23/09/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Phòng Giáo dục và Đào tạo quận hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ chuyên môn bộ môn Toán cấp THCS năm học 2020 - 2021, cụ thể như sau:

Ngày ban hành:
22/09/2020
Ngày hiệu lực:
22/09/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2020 - 2021, Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn hoạt động chuyên môn bộ môn Lịch sử cấp THCS với những nội dung sau:

Ngày ban hành:
23/09/2020
Ngày hiệu lực:
23/09/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực