Văn bản liên quan

Để góp phần thực hiện thành công Cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn quận nói riêng và cả nước nói chung cùng với việc phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo đúng quy định, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật và đánh giá tiếp cận pháp luật quận đề nghị các phòng, ban, đơn vị thuộc quận, UBND 18 phường thực hiện một số nội dung sau:

Ngày ban hành:
18/05/2021
Ngày hiệu lực:
18/05/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Trước tình hình dịch bênh COVID-19 diễn biến phức tạp trong những ngày vừa qua, để thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch nhằm đảm bảo an toàn, chủ động kiểm soát không để dịch lây lan trong các trường học, các cơ sở giáo dục. Sở GDĐT Hà Nội thông báo tới các cơ sở giáo dục trên địa bàn Thành phố, nội dung cụ thể như sau:

Ngày ban hành:
03/05/2021
Ngày hiệu lực:
03/05/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Để thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, không để lây lan trên địa bàn Thành phố, Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu:

Ngày ban hành:
02/05/2021
Ngày hiệu lực:
02/05/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 đề nghị UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo triển khai một số nội dung sau:

Ngày ban hành:
14/04/2021
Ngày hiệu lực:
14/04/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu các Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã thực hiện nội dung như sau:

Ngày ban hành:
22/04/2021
Ngày hiệu lực:
22/04/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Để đảm bảo an toàn trường học trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 trong thời gian gần đây, Sở GDĐT Hà Nội yêu cầu Trưởng phòng GDĐT các quận, huyện, thị xã; Thủ trưởng các đơn vị trường học trực thuộc; Giám đốc các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên trên địa bàn Thành phố thực hiện tốt các nội dung sau:

Ngày ban hành:
28/04/2021
Ngày hiệu lực:
28/04/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực