Văn bản liên quan

Phòng Giáo dục và Đào tạo quận xây dựng Kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng của Ngành Giáo dục và Đào tạo quận Hoàn Kiếm, giai đoạn 2021 - 2025, cụ thể như sau:

Ngày ban hành:
01/03/2021
Ngày hiệu lực:
01/03/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Phòng Giáo dục và Đào tạo quận xây dựng Kế hoạch phát động đợt thi đua đặc biệt, phấn đấu lập thành tích chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập quận Hoàn Kiếm (31/5/1961 - 31/5/2021), cụ thể như sau:

Ngày ban hành:
31/12/2020
Ngày hiệu lực:
31/12/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành  Kế hoạch tổ chức Ngày hội CNTT Ngành GDĐT Hà Nội lần thứ V, với chủ đề “Chuyển đổi Số ngành GDĐT - xây dựng giáo dục thông minh” như sau:

Ngày ban hành:
30/11/2020
Ngày hiệu lực:
30/11/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Phòng GDĐT quận xây dựng Kế hoạch tổ chức Ngày hội CNTT Ngành GDĐT quận Hoàn Kiếm lần thứ V, với chủ đề “Chuyển đổi Số ngành GDĐT - xây dựng giáo dục thông minh” như sau:

Ngày ban hành:
11/12/2020
Ngày hiệu lực:
11/12/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Thực hiện Kế hoạch số 3733/KHLT-SGDĐT-CĐN ngày 27/10/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) và Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội về việc Tổ chức Giải Cầu lông cán bộ, giáo viên, nhân viên (CB, GV, NV) năm học 2020-2021;

Phòng GDĐT quận Hoàn Kiếm thông báo việc Tổ chức Giải Cầu lông CB, GV, NV toàn ngành năm học 2020-2021, như sau:

Ngày ban hành:
02/03/2021
Ngày hiệu lực:
02/03/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Ban Thường vụ Quận đoàn Hoàn Kiếm tổ chức Ngày hội Hiến máu tình nguyện thanh niên Hoàn Kiếm năm 2021, cụ thể như sau:

Ngày ban hành:
25/02/2021
Ngày hiệu lực:
25/02/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực