Văn bản liên quan

Thực hiện Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 03/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ, giải pháp tổ chức dạy học an toàn, bảo đảm chương trình và mục tiêu chất lượng giáo dục, đào tạo ứng phó với đại dịch Covid[1]19, Thông báo số 240/TB-VPCP ngày 11/9/2021 của Văn phòng Chính phủ về việc Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp về bảo đảm điều kiện dạy và học phù hợp với tình hình dịch bệnh Covid-19, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) hướng dẫn thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông cấp trung học cơ sở và cấp trung học phổ thông ứng phó với dịch Covid-19 năm học 2021-2022, như sau:

Ngày ban hành:
16/09/2021
Ngày hiệu lực:
16/09/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

UBND Thành phố đề nghị Giám đốc, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành Thành phố, các đồng chí Bí thư quận, huyện, thị ủy và Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện một số nội dung sau:

Ngày ban hành:
15/09/2021
Ngày hiệu lực:
15/09/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Thực hiện Công văn số 3161/LT:SGDĐT-CĐN ngày 08/09/2021 của Sở GDĐT Hà Nội và Công đoàn Giáo dục Hà Nội về việc vận động các đơn vị, cá nhân hưởng ứng chương trình "Máy tính cho em", Phòng GDĐT quận đề nghị đơn vị triển khai một số nội dung sau:

Ngày ban hành:
10/09/2021
Ngày hiệu lực:
10/09/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

UBND quận Hoàn Kiếm xây dựng kế hoạch xét nghiệm diện rộng, tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho người dân trên địa bàn quận Hoàn Kiếm, cụ thể như sau:

Ngày ban hành:
08/09/2021
Ngày hiệu lực:
08/09/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Căn cứ công văn số 2203/SVHTT-NSGĐ ngày 04/9/2021 của Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội về việc thực hiện chỉ thị số 20/CT-UBND ngày 03/9/2021 của UBND Thành phố về "Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Thành phố".

Ngày ban hành:
10/09/2021
Ngày hiệu lực:
10/09/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương chỉ đạo một số nội dung sau:

Ngày ban hành:
10/09/2021
Ngày hiệu lực:
10/09/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực