Văn bản liên quan

Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm thông báo về việc tổ chức xét tuyển viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND quận Hoàn Kiếm năm 2022, cụ thể:

Ngày ban hành:
01/11/2022
Ngày hiệu lực:
28/11/2022
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Ngành Giáo dục và Đào tạo quận Hoàn Kiếm vận động cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh các nhà trường tham gia đóng góp ủng hộ quỹ “Vì người nghèo” năm 2022 của quận Hoàn Kiếm. Cụ thể như sau:

Ngày ban hành:
25/10/2022
Ngày hiệu lực:
14/10/2022
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Thực hiện Công văn số 2599/SGDĐT-GDTrH ngày 31/8/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội về việc Định hướng hoạt động chuyên môn cấp Trung học cơ sở (THCS) năm học 2022 - 2023; Căn cứ Hướng dẫn số 248/HD-PGDĐT ngày 31/8/2022 của Phòng GDĐT quận Hoàn Kiếm về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2022 - 2023 cấp THCS; Phòng GDĐT quận hướng dẫn định hướng hoạt động chuyên môn các môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc (có hướng dẫn kèm theo), cụ thể như sau:

Ngày ban hành:
03/10/2022
Ngày hiệu lực:
31/08/2022
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Để triển khai nhiệm vụ năm học 2022 - 2023, Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn chuyên môn môn Ngữ văn cấp THCS một số nội dung sau:

Ngày ban hành:
03/10/2022
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Triển khai nhiệm vụ năm học 2022 - 2023, Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn chuyên môn bộ môn Lịch sử cấp THCS một số nội dung sau:

Ngày ban hành:
03/10/2022
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Thực hiện Nhiệm vụ năm học 2022-2023, Phòng GDĐT quận Hoàn Kiếm hướng dẫn chuyên môn bộ môn Mỹ thuật lớp 8, 9 một số vấn đề như  sau:

Ngày ban hành:
03/10/2022
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực