Văn bản liên quan

Thực hiện Công văn số 2599/SGDĐT-GDTrH ngày 31/8/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội về việc Định hướng hoạt động chuyên môn cấp Trung học cơ sở (THCS) năm học 2022 - 2023; Căn cứ Hướng dẫn số 248/HD-PGDĐT ngày 31/8/2022 của Phòng GDĐT quận Hoàn Kiếm về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2022 - 2023 cấp THCS; Phòng GDĐT quận hướng dẫn định hướng hoạt động chuyên môn các môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc (có hướng dẫn kèm theo), cụ thể như sau:

Ngày ban hành:
03/10/2022
Ngày hiệu lực:
31/08/2022
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Để triển khai nhiệm vụ năm học 2022 - 2023, Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn chuyên môn môn Ngữ văn cấp THCS một số nội dung sau:

Ngày ban hành:
03/10/2022
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Triển khai nhiệm vụ năm học 2022 - 2023, Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn chuyên môn bộ môn Lịch sử cấp THCS một số nội dung sau:

Ngày ban hành:
03/10/2022
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Thực hiện Nhiệm vụ năm học 2022-2023, Phòng GDĐT quận Hoàn Kiếm hướng dẫn chuyên môn bộ môn Mỹ thuật lớp 8, 9 một số vấn đề như  sau:

Ngày ban hành:
03/10/2022
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Thực hiện Kế hoạch năm học 2022-2023, Phòng Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) quận Hoàn Kiếm hướng dẫn chuyên môn môn Nghệ thuật cấp Trung học cơ sở (THCS) như sau:

Ngày ban hành:
03/10/2022
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2022-2023, Phòng GDĐT quận hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ chuyên môn bộ môn Công nghệ năm học 2022-2023, cụ thể như sau:

Ngày ban hành:
03/10/2022
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực