Văn bản liên quan

Chủ tịch UBND quận yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị, Chủ tịch UBND các phường thuộc quận thực hiện nghiêm một số nội dung sau:

Ngày ban hành:
21/08/2021
Ngày hiệu lực:
21/08/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu Giám đốc, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành Thành phố và Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã và đề nghị các cơ quan, đơn vị, đoàn thể, tổ chức, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn Thành phố thực hiện nghiêm một số nội dung sau:

Ngày ban hành:
21/08/2021
Ngày hiệu lực:
21/08/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội quyết định về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2021 - 2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố Hà Nội như sau:

Ngày ban hành:
16/08/2021
Ngày hiệu lực:
16/08/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Trên cơ sở thực tiễn triển khai tại các địa bàn và tiếp thu ý kiến phản hồi từ người dân, cộng đồng doanh nghiệp và qua phản ánh của các cơ quan truyền thông, UBND Thành phố làm rõ và yêu cầu thực hiện việc cấp và sử dụng Giấy đi đường trong thời gian giãn cách xã hội theo Công điện số 18/CĐ-UBND ngày 06/8/2021 của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội như sau:

Ngày ban hành:
10/08/2021
Ngày hiệu lực:
10/08/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu Giám đốc, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành Thành phố và Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã và đề nghị các cơ quan, đơn vị, đoàn thể, tổ chức trên địa bàn Thành phố thực hiện nghiêm một số nội dung sau:

Ngày ban hành:
06/08/2021
Ngày hiệu lực:
06/08/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội ban hành Chỉ thị thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn Thành phố để phòng chống dịch COVID-19 như sau:

Ngày ban hành:
23/07/2021
Ngày hiệu lực:
23/07/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực