Văn bản liên quan

Ban Thường vụ Quận đoàn Hoàn Kiếm tổ chức Ngày hội Hiến máu tình nguyện thanh niên Hoàn Kiếm năm 2021, cụ thể như sau:

Ngày ban hành:
25/02/2021
Ngày hiệu lực:
25/02/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Ban chỉ đạo cuộc vận động hiến máu tình nguyện quận Hoàn Kiếm xây dựng Kế hoạch tổ chức phong trào Hiến máu tình nguyện năm 2021 trên địa bàn quận Hoàn Kiếm, cụ thể như sau:

Ngày ban hành:
03/02/2021
Ngày hiệu lực:
03/02/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

UBND quận Hoàn Kiếm báo cáo rà soát kết quả thực hiện chỉ tiêu xây dựng trường chuẩn quốc gia năm 2020, kế hoạch năm 2021 và giai đoạn 2021 - 2025, cụ thể như sau:

Ngày ban hành:
29/01/2021
Ngày hiệu lực:
29/01/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Sở GDĐT Hà Nội xây dựng kế hoạch triển khai công tác y tế trường học ngành GDĐT năm 2021 như sau:

Ngày ban hành:
26/01/2021
Ngày hiệu lực:
26/01/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

UBND quận yêu cầu các phòng, ban, ngành, đoàn thể và UBND 18 phường thuộc quận thực hiện các nội dung sau:

Ngày ban hành:
29/01/2021
Ngày hiệu lực:
29/01/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Để tiếp tục thực hiện nội dung, biện pháp trách nhiệm của BGH các trường học và các ngành, đơn vị liên quan, UBND các phường trong việc tiếp tục thực hiện Chuyên đề 50 BCĐ 197 quận đề nghị:

Ngày ban hành:
02/02/2021
Ngày hiệu lực:
02/02/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực