Căn cứ công văn số 2203/SVHTT-NSGĐ ngày 04/9/2021 của Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội về việc thực hiện chỉ thị số 20/CT-UBND ngày 03/9/2021 của UBND Thành phố về "Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Thành phố".

Ngày ban hành:
10/09/2021
Ngày hiệu lực:
10/09/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Thực hiện Công văn số 3161/LT:SGDĐT-CĐN ngày 08/09/2021 của Sở GDĐT Hà Nội và Công đoàn Giáo dục Hà Nội về việc vận động các đơn vị, cá nhân hưởng ứng chương trình "Máy tính cho em", Phòng GDĐT quận đề nghị đơn vị triển khai một số nội dung sau:

Ngày ban hành:
10/09/2021
Ngày hiệu lực:
10/09/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Phòng GDĐT quận Hoàn Kiếm tổ chức Hội nghị hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ chuyên môn các môn học cấp THCS năm học 2021 - 2022, cụ thể như sau:

Ngày ban hành:
10/09/2021
Ngày hiệu lực:
10/09/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Phòng GDĐT quận hướng dẫn định hướng hoạt động chuyên môn các môn học và hoạt động giáo dục, cụ thể như sau:

Ngày ban hành:
08/09/2021
Ngày hiệu lực:
08/09/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

UBND quận Hoàn Kiếm đề nghị Ủy ban MTTQ quận, các đoàn thể chính trị - xã hội quận và yêu cầu các phòng, ban, ngành quận, UBND 18 phường, các cơ quan, đơn vị và nhân dân trên địa bàn quận tập trung thực hiện một số nội dung sau:

Ngày ban hành:
08/09/2021
Ngày hiệu lực:
08/09/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

UBND quận Hoàn Kiếm xây dựng kế hoạch xét nghiệm diện rộng, tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho người dân trên địa bàn quận Hoàn Kiếm, cụ thể như sau:

Ngày ban hành:
08/09/2021
Ngày hiệu lực:
08/09/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Chủ tịch UBND quận yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị, Chủ tịch UBND các phường thuộc quận thực hiện nghiêm một số nội dung sau:

Ngày ban hành:
21/08/2021
Ngày hiệu lực:
21/08/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

UBND quận Hoàn Kiếm xây dựng Kế hoạch đảm bảo y tế cho Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021 - 2022, Kỳ thi tốt nghiệp chương trình song ngữ tiếng Pháp THCS và Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 tại quận Hoàn Kiếm như sau:

Ngày ban hành:
04/06/2021
Ngày hiệu lực:
04/06/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Phòng GDĐT quận hướng dẫn các trường THCS thuộc quận thực hiện triển khai Công tác tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021 - 2022, cụ thể như sau:

Ngày ban hành:
04/06/2021
Ngày hiệu lực:
04/06/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Để góp phần thực hiện thành công Cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn quận nói riêng và cả nước nói chung cùng với việc phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo đúng quy định, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật và đánh giá tiếp cận pháp luật quận đề nghị các phòng, ban, đơn vị thuộc quận, UBND 18 phường thực hiện một số nội dung sau:

Ngày ban hành:
18/05/2021
Ngày hiệu lực:
18/05/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

UBND quận Hoàn Kiếm xây dựng Kế hoạch diễn tập phòng, chống dịch bệnh COVID-19 phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 như sau:

Ngày ban hành:
17/05/2021
Ngày hiệu lực:
17/05/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

UBND quận Hoàn Kiếm phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu Môi trường và Cộng đồng (CERC) triển khai tổ chức lễ mít tinh hưởng ứng Ngày Trái đất 2021 với chủ đề "Phục hồi Trái đất" trên địa bàn quận như sau:

Ngày ban hành:
08/04/2021
Ngày hiệu lực:
08/04/2021
Trạng thái:
Đã có hiệu lực