Thực hiện Kế hoạch số 255/KH-UBND ngày 16/11/2021 của UBND thành phố Hà Nội về phòng, chống mại dâm trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 26/01/2022 của UBND thành phố Hà Nội về Phòng, chống mại dâm trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2022, UBND quận Hoàn Kiếm xây dựng Kế hoạch phòng, chống mại dâm trên địa bàn quận năm 2022, cụ thể như sau:

Ngày ban hành:
25/07/2022
Ngày hiệu lực:
08/04/2022
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Phòng Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hoàn Kiếm Hướng dẫn các trường Trung học cơ sở thuộc quận triển khai cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về ứng xử trên môi trường mạng” và thực hiện các nội dung sau:

Ngày ban hành:
25/07/2022
Ngày hiệu lực:
23/06/2022
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Thực hiện công văn số 2142/UBND-KGVX ngày 05/7/2022 của UBND Thành phố Hà Nội về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch sốt xuất huyết Dengue, để làm tốt công tác phòng, chống dịch sốt xuất huyết trên địa bản quận, UBND quận yêu cầu các phòng, ban, ngành quận và UBND 18 phường khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung sau:

Ngày ban hành:
25/07/2022
Ngày hiệu lực:
15/07/2022
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

UBND quận Hoàn Kiếm xây dựng Kế hoạch tăng cường công tác tuyên truyền và tổ chức tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn quận với các nội dung sau:

Ngày ban hành:
25/07/2022
Ngày hiệu lực:
15/07/2022
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Thực hiện Công văn số 1024/SGDĐT-GDTrH ngày 20/4/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội về việc Rà soát, kiểm tra hiện tượng vận động học sinh không tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, Phòng GDĐT quận Hoàn Kiếm yêu cầu các trường trung học cơ sở (THCS) trực thuộc thực hiện các nội dung cụ thể sau:

Ngày ban hành:
20/04/2022
Ngày hiệu lực:
20/04/2022
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Thực hiện Kế hoạch số 100/KH-UBND ngày 08/4/2022 của UBND quận Hoàn Kiếm về tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ nhất năm 2022; Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao Hoàn Kiếm để nghị phòng Giáo dục - Đào tạo quận phối hợp các nội dung sau:

Ngày ban hành:
18/04/2022
Ngày hiệu lực:
18/04/2022
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Thực hiện Kế hoạch số 108/KH-UBND ngày 04/4/2022 của UBND thành phố Hà Nội về triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2022; Kế hoạch số 95/KH-UBND ngày 06/4/2021 của UBND quận Hoàn Kiếm về triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5 tuổi đến đưới 12 tuổi trên địa bàn quận Hoàn Kiếm năm 2022; Kế hoạch liên ngành số 1680/KHLN/YT-GDĐT ngày 15/4/2021 của Sở Y tế - Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5 tuổi đến đưới 12 tuổi trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2022; Công văn số 1669/SYT-NVY ngày 15/4/2021 cua Sở Y tế Hà Nội về việc tiếp tục triển khai tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội đợt 56, UBND quận Hoàn Kiểm yêu cầu các phòng, ban, ngành quận, UBND 18 phường và các trường thực hiện các nội dung sau:

Ngày ban hành:
15/04/2022
Ngày hiệu lực:
15/04/2022
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Thực hiện Chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2021 - 2022; Căn cứ Công văn số 424 - CV/HĐĐTP ngày 29/03/2022 của Hội đồng Đội Thành phố và tình hình dịch bệnh Covid - 19 trên địa bàn quận Hoàn Kiếm; thiết thực chào mừng kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (15/05/1941 - 15/5/2022), chào mừng Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quận Hoàn Kiếm lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2022 - 2027; Hội đồng Đội quận hướng dẫn triện khai tổ chức Ngày hội "Thiếu nhi vui khỏe - Tiến bước lên Đoàn" thông qua Liên hoan ca khúc măng non "Tiến lên đoàn viên" khôi Tiểu học và cuộc thi Tuyên truyền măng non “Tự hào truyền thống Đội - Cùng tiến bước lên Đoàn" khối THCS, năm học 2021 - 2022; phát động thực hiện các công trình măng non chào mừng Đại hội Đoàn các cấp, cụ thể như sau:

Ngày ban hành:
08/04/2022
Ngày hiệu lực:
08/04/2022
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Thực hiện Quyết định số 3355/QĐ-BYT ngày 08/7/2021 của Bộ Y tế về ban hành Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 giai đoạn 2021-2022; Công văn số 1535/BYT-DP ngày 28/3/2022 của Bộ Y tế về việc tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi; Kế hoạch số 118/KH-UBND ngày 07/5/2021 của UBND Thành phố về việc triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho người dân trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2022; Phương án số 170/PA-UBND ngày 21/7/2021 của UBND Thành phố về việc triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội; Kế hoạch số 108/KH-UBND ngày 04/4/2022 của UBND Thành phố về việc triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2022; nhằm tăng đối tượng và tỷ lệ người dân được bao phủ vắc xin để dần thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19 và biến thể SARS-CoV-2, UBND quận Hoàn Kiếm xây dựng Kế hoạch tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi trên địa bàn quận Hoàn Kiếm năm 2022, cụ thể như sau:

Ngày ban hành:
06/04/2022
Ngày hiệu lực:
06/04/2022
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Thực hiện Kế hoạch số 103/KH-UBND ngày 01/4/2022 của UBND thành phố Hà Nội về việc tổ chức Lễ phát động “Hà Nội đếm ngược 31 ngày hướng tới Đại hội Thê thao Đông nam Á lần thứ 31”. Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm xây dựng Kế hoạch tham gia Lễ phát động “Hà Nội đếm ngược 31 ngày hướng tới Đại hội Thể thao Đông nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31), cụ thể như sau:

Ngày ban hành:
05/04/2022
Ngày hiệu lực:
05/04/2022
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Phòng Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) quận xây dựng Kế hoạch Tổ chức thực biện Cuộc thi “Thầy cô trong mắt em” năm 2022 tới các trường Trung học cơ sở (THCS) thuộc quận Hoàn Kiếm, cụ thể như sau:

Ngày ban hành:
04/04/2022
Ngày hiệu lực:
04/04/2022
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Phòng GDĐT Hoàn Kiếm ban hành Kế hoạch triển khai công tác phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước đối với trẻ em, học sinh các trường học thuộc quận Hoàn Kiếm năm 2022, cụ thể như sau:

Ngày ban hành:
30/03/2022
Ngày hiệu lực:
30/03/2022
Trạng thái:
Đã có hiệu lực