Để việc xét chọn danh hiệu "Công dân Thủ đô ưu tú" năm 2020 đảm bảo chất lượng, Phòng Nội vụ - Cơ quan thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng quận trân trọng đề nghị các đơn vị triển khai xét chọn, giới thiệu để thành phố xét tặng danh hiệu "Công dân Thủ đô ưu tú" năm 2020, cụ thể như sau:

Ngày ban hành:
03/04/2020
Ngày hiệu lực:
03/04/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Trước tình hình dịch bệnh ngày càng diễn biến phức tạp, để tăng cường biện pháp an toàn phòng chống dịch Covid-19 tại các cơ sở kinh doanh, UBND quận yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện các nội dung sau:

Ngày ban hành:
31/03/2020
Ngày hiệu lực:
31/03/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Ngày 31/3/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 16/CT-TTg về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, về việc này, Thường trực Quận ủy có ý kiến chỉ đạo như sau:

Ngày ban hành:
31/03/2020
Ngày hiệu lực:
31/03/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Để tuyên truyền, hưởng ứng, cổ vũ và truyền tai một cách rộng rãi thông điệp Ngày Sở hữu trí tuệ Việt Nam năm 2020 của Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới WIPO đến các tổ chức, cá nhân và nhân dân trên địa bàn quận, UBND quận có ý kiến chỉ đạo như sau:

Ngày ban hành:
30/03/2020
Ngày hiệu lực:
30/03/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Phòng Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) quận xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ quận Hoàn Kiếm lần thứ XXVI, chào mừng 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, cụ thể như sau:

Ngày ban hành:
30/03/2020
Ngày hiệu lực:
30/03/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động quận đề nghị Ban chấp hành công đoàn cơ sở triển khai một số nội dung như sau:

Ngày ban hành:
26/03/2020
Ngày hiệu lực:
26/03/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

UBND quận Hoàn Kiếm yêu cầu các phòng, ban, đơn vị thuộc quận; UBND 18 phường; Công ty điện lực Hoàn Kiếm thực hiện một số nội dung sau:

Ngày ban hành:
23/03/2020
Ngày hiệu lực:
23/03/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Thực hiện Kế hoạch số 131/KH-SGDĐT ngày 13/01/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội về việc Triển khai Cuộc thi viết về gương Điển hình tiên tiến, “Người tốt, việc tốt” trong phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”, “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” ngành GDĐT Hà Nội năm học 2019 - 2020; Phòng Giáo dục và Đào tạo quận thông báo về việc Triển khai Cuộc thi viết về gương Điển hình tiên tiến, “Người tốt, việc tốt” trong phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”, “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” ngành GDĐT Hà Nội, năm 2020, cụ thể như sau:

Ngày ban hành:
12/03/2020
Ngày hiệu lực:
12/03/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

UBND quận Hoàn Kiếm và Hội đồng Thi đua, Khen thưởng quận xây dựng Kế hoạch phát động đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ quận Hoàn Kiếm lần thứ XXVI, chào mừng 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam cụ thể như sau:

Ngày ban hành:
02/03/2020
Ngày hiệu lực:
02/03/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Để đảm bảo an toàn cho cán bộ, công chức,  lao động hợp đồng làm việc trong các đơn vị thuộc UBND quận và phòng tránh nguồn lây nhiễm cho cộng đồng, UBND quận Hoàn Kiếm chỉ đạo:

Ngày ban hành:
24/02/2020
Ngày hiệu lực:
24/02/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

UBND quận yêu cầu Thủ trưởng các Phòng ban, đơn vị, đoàn thể thuộc quận, Chủ tịch UBND 18 phường; đề nghị UB MTTQ và các tổ chức đoàn thể thực hiện nghiêm túc các nội dung sau:

Ngày ban hành:
04/02/2020
Ngày hiệu lực:
04/02/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

UBND quận yêu cầu Thủ trưởng các Phòng ban, đơn vị, đoàn thể thuộc quận, Chủ tịch UBND 18 phường; đề nghị UB MTTQ và các tổ chức đoàn thể thực hiện nghiêm các nội dung sau:

Ngày ban hành:
01/02/2020
Ngày hiệu lực:
01/02/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực