UBND quận yêu cầu Thủ trưởng các Phòng ban, đơn vị, đoàn thể thuộc quận, Chủ tịch UBND 18 phường; đề nghị UB MTTQ và các tổ chức đoàn thể thực hiện nghiêm túc các nội dung sau:

Ngày ban hành:
04/02/2020
Ngày hiệu lực:
04/02/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

UBND quận yêu cầu Thủ trưởng các Phòng ban, đơn vị, đoàn thể thuộc quận, Chủ tịch UBND 18 phường; đề nghị UB MTTQ và các tổ chức đoàn thể thực hiện nghiêm các nội dung sau:

Ngày ban hành:
01/02/2020
Ngày hiệu lực:
01/02/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Căn cứ Công điện số 42/CĐ-BGDĐT ngày 28/1/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra; Công văn số 293/UBND-KGVX ngày 21/1/2020 của UBND Thành phố Hà Nội về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm phổi cấp do vi rút xâm nhập; Công văn số 300/SGDĐT-CTTT ngày 30/1/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp;

Thực hiện Kế hoạch số 31/KH-UBND ngày 22/1/2020 của UBND quận Hoàn Kiếm về việc phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới vi rút Corona (nCoV),

Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các cơ sở giáo dục trên địa bàn quận triển khai các nội dung sau:

Ngày ban hành:
31/01/2020
Ngày hiệu lực:
31/01/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

UBND quận Hoàn Kiếm yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm túc các nội dung sau:

Ngày ban hành:
30/01/2020
Ngày hiệu lực:
30/01/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Phòng GDĐT quận Hoàn Kiếm thông báo Lịch làm việc của Hội đồng coi thi Kỳ thi học sinh giỏi Thành phố các môn văn hóa và Khoa học lớp 9 cấp THCS năm học 2019-2020 tại Hội đồng coi thi THCS Thanh Quan, quận Hoàn Kiếm, cụ thể như sau:

Ngày ban hành:
02/01/2020
Ngày hiệu lực:
02/01/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Để giảm thiểu ô nhiễm không khí, UBND quận Hoàn Kiếm yêu cầu các phòng ban đơn vị, UBND 18 phường, các tổ chức, cá nhân trên địa bàn quận thực hiện như sau:

Ngày ban hành:
31/12/2019
Ngày hiệu lực:
31/12/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Ban Tuyên giáo Quận ủy hướng dẫn công tác tuyên truyền trên địa bàn quận như sau:

Ngày ban hành:
26/12/2019
Ngày hiệu lực:
26/12/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Ngành Giáo dục và Đào tạo quận Hoàn Kiếm vận động cán bộ giáo viên, nhân viên các nhà trường tham gia đóng góp ủng hộ quỹ "Hỗ trợ phòng, chống dịch, bệnh nguy hiểm" để kịp thời hỗ trợ chăm sóc người mắc dịch, bệnh nguy hiểm có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận Hoàn Kiếm. Đây chính là nguồn động viên để tăng cường hỗ trợ cho người mắc dịch, bệnh nguy hiểm đang theo học trên địa bàn quận.

Ngày ban hành:
19/12/2019
Ngày hiệu lực:
19/12/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hoàn Kiếm thông báo về việc dự thi Olympic Tiếng Anh THCS thành phố Hà Nội năm học 2019-2020, như sau:

Ngày ban hành:
04/12/2019
Ngày hiệu lực:
04/12/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Phòng GDĐT quận Hướng dẫn tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi các môn Vật lý, Sinh học và Tiếng Anh cấp THCS quận Hoàn Kiếm năm học 2019-2020, cụ thể như sau: 

Ngày ban hành:
08/11/2019
Ngày hiệu lực:
08/11/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

UBND quận Hoàn Kiếm xây dựng Kế hoạch Thực hiện Tháng hành động vì Bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới quận Hoàn Kiếm năm 2019, cụ thể như sau:

Ngày ban hành:
30/10/2019
Ngày hiệu lực:
30/10/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Phòng GDĐT quận Hoàn Kiếm xây dựng Kế hoạch khảo sát chọn đội tuyển học sinh giỏi các môn văn hóa và Khoa học lớp 9 quận Hoàn Kiếm năm học 2019 - 2020, cụ thể như sau:

Ngày ban hành:
15/10/2019
Ngày hiệu lực:
15/10/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực