Nhằm động viên đông đảo các đồng chí cán bộ, giáo viên, nhân viên, người lao động và tình nguyện viên tham gia hiến máu tình nguyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hoàn Kiếm triển khai kế hoạch tổ chức hiến máu tình nguyện năm 2019, cụ thể như sau:

Ngày ban hành:
02/05/2019
Ngày hiệu lực:
02/05/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

UBND quận Hoàn Kiếm xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động hè và Tháng hành động vì trẻ em năm  2019, cụ thể như sau:

Ngày ban hành:
25/04/2019
Ngày hiệu lực:
25/04/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Nhằm góp phần đẩy mạnh thực hiện hiệu quả hoạt động "Tháng nhân đạo" 2019, UBND quận Hoàn Kiếm yêu cầu:

Ngày ban hành:
23/04/2019
Ngày hiệu lực:
23/04/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Căn cứ Kế hoạch số 88/KH-UBND ngày 08/4/2019 của UBND thành phố Hà Nội về việc triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2019; Công văn số 1432/SGDĐT-CTTT ngày 19/4/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2019;

Thực hiện Kế hoạch số 84/KH-UBND quận Hoàn Kiếm ngày 10/4/2019 của UBND quận Hoàn Kiếm về việc triển khai “Tháng hành động vì An toàn thực phẩm” quận Hoàn Kiếm năm 2019;

Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị trường học trên địa bàn quận Hoàn Kiếm thực hiện các nội dung sau:

Ngày ban hành:
22/04/2019
Ngày hiệu lực:
22/04/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Phòng Giáo dục và Đào tạo quận xây dựng Kế hoạch về việc tổ chức khảo sát học sinh Tiểu học và THCS tham dự Kỳ thi toán quốc tế WMI năm 2019 tại Nhật Bản, cụ thể như sau:

Ngày ban hành:
22/04/2019
Ngày hiệu lực:
22/04/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Để nâng cao chất lượng thi đua trên địa bàn quận, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng quận Hoàn Kiếm hướng dẫn các đơn vị thực hiện các bước nội dung cụ thể như sau:

Ngày ban hành:
18/04/2019
Ngày hiệu lực:
18/04/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Thực hiện Công văn số 1339/SGDĐT-GDPT ngày 11/4/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc tổ chức dạy học trong học kỳ II, tổng kết năm học 2018 - 2019 cấp THCS, Phòng Giáo dục và Đào quận Hoàn Kiếm đề nghị các trường THCS trên địa bàn quận thực hiện nghiêm túc một số nội dung sau đây:

Ngày ban hành:
16/04/2019
Ngày hiệu lực:
16/04/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Thực hiện Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 11/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác đảm bảo ATTP và phòng chống ngộ độc thực phẩm trong tình hình mới; thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 09/05/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường trách nhiệm quản lý Nhà nước về ATTP; Chỉ thị số 10/CT-TU ngày 27/10/2016 của Thành ủy Hà Nội về việc tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới trên địa bàn Thành phố Hà Nội; thực hiện kế hoạch số 88/KH-UBND ngày 08/4/2018 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2019; UBND quận Hoàn Kiếm xây dựng Kế hoạch triển khai “Tháng hành động vì An toàn thực phẩm” năm 2019 (sau đây gọi tắt là Tháng hành động) với chủ đề “Nói không với thực phẩm giả, thực phẩm kém chất lượng, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng” như sau:

Ngày ban hành:
10/04/2019
Ngày hiệu lực:
10/04/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Căn cứ Hướng dẫn số 3672/SGD&ĐT-GDPT ngày 31/8/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc Hướng dẫn công tác thư viện trường học năm học 2018-2019;

Thực hiện Hướng dẫn số 234/HD-PGDĐT ngày 31/10/2018 của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hoàn Kiếm về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019 của Ngành Giáo dục và Đào tạo quận Hoàn Kiếm;

Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hoàn Kiếm xây dựng Kế hoạch tổ chức Ngày hội đọc sách năm 2019 với chủ đề “Truyền thống và hiện đại”, cụ thể như sau:

Ngày ban hành:
02/04/2019
Ngày hiệu lực:
02/04/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Hưởng ứng "Tháng nhân đạo" 2019, Hội Chữ thập đỏ quận Hoàn Kiếm triển khai phát hành vở học sinh để xây dựng quỹ nhân đạo năm 2019, nội dung cụ thể như sau:

Ngày ban hành:
01/04/2019
Ngày hiệu lực:
01/04/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Thực hiện Công văn số 1074/BGDĐT-GDTC ngày 19/3/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về tăng cường chỉ đạo công tác bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm (ATTP) trong các cơ sở giáo dục; Thông báo số 318/TB-UBND ngày 22/3/2019 của UBND Thành phố Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND Thành phố về công tác phòng chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi; công tác phòng chống dịch sốt xuất huyết và đảm bảo ATTP tại trường học trên địa bàn Thành phố;

Căn cứ Công văn số 1058/SGDĐT-CNTT ngày 27/3/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường công tác phòng chống dịch, đảm bảo an toàn thực phẩm trong trường học, Phòng Giáo dục Đào tạo yêu cầu:...

Ngày ban hành:
28/03/2019
Ngày hiệu lực:
28/03/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Phòng Giáo dục và Đào tạo quận xây dựng Kế hoạch Phòng chống tai nạn thương tích (PC TNTT) - xây dựng trường học an toàn năm 2019 với những nội dung cụ thể như sau:

Ngày ban hành:
18/03/2019
Ngày hiệu lực:
18/03/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thư viện ảnh