Văn bản liên quan

UBND quận Hoàn Kiếm Quyết định Phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2020-2021, như sau:

Ngày ban hành:
09/05/2020
Ngày hiệu lực:
06/06/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Thực hiện công văn số 1877/SGDĐT-GDPT ngày 16/6/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc Hướng dẫn thực hiện khảo sát trực tuyến môn Tiếng Anh cho học sinh lớp 9 trung học cơ sở năm học 2019-2020, Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị các trường nghiên cứu kỹ văn bản của Sở cùng các phụ lục đính kèm để thực hiện.

Ngày ban hành:
18/06/2020
Ngày hiệu lực:
18/06/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Nhằm giúp đỡ những học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang thiếu điều kiện học tập trực tuyến trong mùa dịch, trong mùa ôn thi cuối cấp học, đặc biệt là học sinh lớp 9, Phòng GDĐT quận đề nghị đồng chí Hiệu trưởng các trường học thuộc quận tổ chức triển khai thực hiện một số nội dung cụ thể như sau:

Ngày ban hành:
24/04/2020
Ngày hiệu lực:
24/04/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 05/12/2016 của Thành ủy Hà Nội "về việc đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả phong trào thi đua "Dân vận khéo" trên địa bàn thành phố Hà Nội, giai đoạn 1016-2020" và năm “Dân vận khéo 2020"; Kế hoạch số 92-KH/BDVTU ngày 24/3/2020 của Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội về tổ chức cuộc thi viết về điển hình “Dân vận khéo” năm 2020, thiết thực kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930-15/10/2020), chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XXVI Đảng bộ quận, Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố và Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Ban Thường vụ Quận ủy xây dựng kế hoạch tổ chức cuộc thi viết về điển hình “Dân vận khéo” năm 2020, cụ thể như sau:

Ngày ban hành:
13/04/2020
Ngày hiệu lực:
13/04/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Thực hiện Kế hoạch số 92-KH/BDVTU ngày 24/3/2020 của Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội về tổ chức cuộc thi viết về điển hình “Dân vận khéo” năm 2020; Kế hoạch số 148-KH/QU ngày 13/4/2020 của Quận ủy Hoàn Kiếm về tổ chức cuộc thi viết về điển hình “Dân vận khéo” năm 2020, thiết thực kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930-15/10/2020), chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XXVI Đảng bộ quận, Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố và Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Phòng Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) quận xây dựng kế hoạch tổ chức cuộc thi viết về điển hình “Dân vận khéo” năm 2020 (Cuộc thi), cụ thể như sau:

Ngày ban hành:
14/04/2020
Ngày hiệu lực:
14/04/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

UB MTTQ Việt Nam quận Hoàn Kiếm phát động lời kêu gọi Nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn quận nêu cao tinh thần yêu nước, lòng nhân ái, trách nhiệm xã hội chung sức, đồng lòng, ủng hộ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 để cùng nhau đẩy lùi dịch bệnh, sớm ổn định cuộc sống.

Ngày ban hành:
07/04/2020
Ngày hiệu lực:
07/04/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực