Thực hiện Thông báo số 302/TB-VP ngày 20/9/2018 của UBND Thành phố về việc nghỉ lễ, Tết năm 2019; Được sự đồng ý của UBND Thành phố tại văn bản số 2969/VP-KGVX ngày 08/4/2019 của UBND Thành phố về việc nghỉ học dịp Ngày Chiến thắng 30/4 và Ngày Quốc tế Lao động 01/5 năm 2019, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội (GDĐT) hướng dẫn các đơn vị, trường học nghỉ dịp lễ Ngày Chiến thắng (30/4) và Ngày Quốc tế Lao động (01/5) năm 2019, như sau:

Ngày ban hành:
08/04/2019
Ngày hiệu lực:
08/04/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Thực hiện Kế hoạch số 147-KH/TWĐTN-TNTH ngày 06/3/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc tổ chức Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh mang tên “Ánh sáng soi đường” lần thứ III, năm 2019; thực hiện chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên khối trường học năm học 2018 - 2019; hướng tới kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019); căn cứ kết quả vòng thi trực tuyến của Hội thi sau 2 lần triển khai của thành phố Hà Nội, Thành đoàn-Sở GDĐT Hà Nội đề nghị Phòng GDĐT....

Ngày ban hành:
08/04/2019
Ngày hiệu lực:
08/04/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Sở GDĐT Hà Nội hướng dẫn các phòng GDĐT, các trường (THPT chuyên, THPT công lập, THPT công lập tự chủ tài chính (TCTC), THPT ngoài công lập – sau đây gọi chung là các trường THPT), các trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên (GDNN-GDTX) chuẩn bị và tổ chức triển khai công tác tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2019-2020 với những nội dung sau:

Ngày ban hành:
29/03/2019
Ngày hiệu lực:
29/03/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Thực hiện Công văn số 1074/BGDĐT-GDTC ngày 19/3/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về tăng cường chỉ đạo công tác bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm (ATTP) trong các cơ sở giáo dục; Thông báo số 318/TB-UBND ngày 22/3/2019 của UBND Thành phố Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND Thành phố về công tác phòng chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi; công tác phòng chống dịch sốt xuất huyết và đảm bảo ATTP tại trường học trên địa bàn Thành phố; Sở GDĐT yêu cầu:...

Ngày ban hành:
27/03/2019
Ngày hiệu lực:
27/03/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Sở Y tế và Sở GDĐT xây dựng kế hoạch phối hợp triển khai công tác phòng chống dịch và an toàn thực phẩm trong các cơ sở giáo dục năm 2019 như sau:

Ngày ban hành:
15/03/2019
Ngày hiệu lực:
15/03/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Sở GD&ĐT Hà Nội vừa có công văn số 802/SGDĐT-QLT gửi các đơn vị, công bố về môn thi vào lớp 10 THPT. Theo đó, kỳ thi sẽ được tổ chức vào ngày 2-3/6 với 4 môn thi bắt buộc, độc lập bao gồm: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và Lịch sử. 

Ngày ban hành:
11/03/2019
Ngày hiệu lực:
11/03/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Thực hiện Công văn số 100/HTQT ngày 18/01/2019 của Cục Hợp tác Quốc tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo về Cuộc thi sáng tạo trẻ 2019 tại Malaysia.

Ngày ban hành:
27/02/2019
Ngày hiệu lực:
27/02/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội hướng dẫn phòng GDĐT các quận, huyện, thị xã; các đơn vị trực thuộc Sở tăng cường chỉ đạo bảo đảm công tác an ninh trật tự, an toàn trường học theo các yêu cầu sau:

Ngày ban hành:
21/02/2019
Ngày hiệu lực:
21/02/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Ban Tổ chức Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng lần thứ XV năm 2019 thông báo về nội dung Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên và nhi đồng thành phố lần thứ XV như sau:

Ngày ban hành:
20/02/2019
Ngày hiệu lực:
20/02/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Sở GDĐT Hà Nội hướng dẫn các phòng GDĐT; các trường mầm non, tiểu học, THCS chuẩn bị và tổ chức triển khai công tác tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm học 2019 - 2020 như sau:

Ngày ban hành:
29/01/2019
Ngày hiệu lực:
29/01/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội xây dựng kế hoạch tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2019 như sau:

Ngày ban hành:
22/01/2019
Ngày hiệu lực:
22/01/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Thực hiện Chỉ thị số 4316/CT-BGDĐT ngày 12/10/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc tăng cường công tác đảm bảo an toàn thực phẩm (ATTP) trong các cơ sở giáo dục, Sở GDĐT yêu cầu:

Ngày ban hành:
27/11/2018
Ngày hiệu lực:
27/11/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thư viện ảnh